Goed beursjaar zorgt voor positief resultaat CZ

Zorgverzekeraar CZ groep boekte vorig jaar een resultaat van € 88 miljoen, vooral dankzij een goed beursjaar. Op haar basiszorgverzekeringen leed CZ een licht verlies van € 29 miljoen (2022 + € 29 mln). Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Tilburg, 28 maart 2024

Doordat CZ groep (CZ, Just en de zorgverzekeringen van OHRA en Nationale Nederlanden) de premie op de aanvullende verzekeringen niet of nauwelijks verhoogde, liep het resultaat daarop terug van € 44 mln in 2022 naar € 3 mln vorig jaar. Dat CZ uiteindelijk toch nog op een plus van € 88 mln uitkwam, was vooral te danken aan het herstel van de financiële markten van het slechte beursjaar 2022: op haar beleggingen noteerde CZ een resultaat van € 171 mln euro (2022: – € 183 mln), een rendement van 4,8%.

CZ-bestuursvoorzitter Joep de Groot is niet ontevreden. “We kregen er in 2023 liefst 400.000 nieuwe verzekerden bij. Een enorme blijk van het vertrouwen dat verzekerden in CZ hebben, maar het betekende ook dat we operationeel alle zeilen moesten bijzetten.” CZ zette € 93 mln uit de reserves in om de stijging van de zorgverzekeringspremies te beperken. Daarnaast drukten inflatie, hogere lonen en de stijgende zorgkosten het resultaat.

Grenzen

De meeste zorgen baart De Groot de steeds vaker tekort schietende zorgcapaciteit. “Soms ís het er gewoon niet. Steeds vaker stuiten we op de grenzen van wat de zorg aankan en is noodzakelijke zorg alleen met veel kunst- en vliegwerk nog te organiseren.” CZ pleit er daarom al geruime tijd voor zorg anders te organiseren. De Groot: “Samen met zorgaanbieders zetten we goede stappen. Het Integraal Zorgakkoord helpt daar enorm bij. Maar we moeten echt versnellen.” In dat licht ziet CZ dan ook de tik op de vingers die het onlangs kreeg van toezichthouder NZa. “De samenleving accepteert het niet als de zorg tekort schiet. We moeten het beter doen”, erkent De Groot.

CZ focust daarom vooral op de toegankelijkheid van zorg en de betaalbaarheid ervan. De Groot: “De vergrijzing en de daardoor toenemende behoefte aan zorg zijn een gegeven, evenals de komende jaren de krapte op de arbeidsmarkt. Samen met zorginstellingen, zorgverleners, de andere zorgverzekeraars en de overheid moeten we ervoor zorgen dat de patiënt daarvan niet de dupe wordt.” Zelf werkt CZ aan die noodzakelijke transitie bij bijvoorbeeld de Zeeuwse zorgcoalitie, de mentale gezondheidscentra van ggz-aanbieder Breburg en de ehealth-toepassing Skinvision voor het opsporen van huidkanker.

CZ groep

Bij CZ groep hebben 4,1 miljoen mensen een zorgverzekering (2023). Daarmee is het de op een na grootste zorgverzekeraar van Nederland. In 2023 ontving CZ € 12,5 miljard (2022: € 11 mrd) aan premies en bijdragen. Naast de merken CZ (inclusief CZdirect) en Just voert CZ groep ook de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen uit van de merken Nationale-Nederlanden en OHRA. CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft daarom geen winstoogmerk.

Lees hier het jaarverslag van CZ groep.