CZ-voorman Wim Van der Meeren en Zorgdirecteur Joël Gijzen mede-initiatiefnemers manifest voor hoofdlijnenakkoord

Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren en zorgdirecteur Joël Gijzen van CZ zijn mede-initiatiefnemers van het Heyendael Manifest. Twaalf mensen uit de zorg zijn (op persoonlijke titel) een aantal keren bij elkaar geweest in Huize Heyendael in Nijmegen om te spreken over een agenda voor betere en betaalbare zorg. Er is een manifest opgesteld dat handreikingen biedt voor een nieuw hoofdlijnenakkoord.

7 april 2017

De initiatiefnemers voelen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan betere en betaalbare zorg. De Nederlandse zorg is goed, maar staat de komende jaren voor een aantal inhoudelijke en financiële uitdagingen. Initiatiefnemers van het manifest roepen partijen op om de ambities uit het manifest gezamenlijk op te pakken, te verwerken in een nieuw hoofdlijnenakkoord en vooral te gaan uitvoeren. Ook Norbert Hoogers van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Dianda Veltman van de NPCF (Patiëntenfederatie Nederland), enkele artsen en vier bestuursvoorzitters van ziekenhuizen zijn medeopstellers van het manifest.

Bekijk hier het manifest

Naar boven