8 december 2022

Na een succesvol proefproject in Heeze-Leende wordt de aanpak nu opgeschaald naar in elk geval nog drie gemeenten: Valkenswaard, Cranendonk en Someren. Het programma is ingebed in het zelfredzaamheidsproject Maak Rimpels en richt zich op zelfstandige wonende 65-plussers. Het bestaat uit drie onderdelen: een trainingsprogramma digitale vaardigheden, een beweegprogramma onder leiding van een (buurt)sportcoach en een sociaal programma dat de informele sociale netwerken van de deelnemers laat samenwerken met professionele hulpverleners. Op de achtergrond spelen door GoliveHealth ontwikkelde kunstmatige intelligentie (AI) en ‘assistive technologies’ (AT) een belangrijke rol: de wearable GoLiveClip houdt in de gaten of deelnemers daadwerkelijk dreigen te vallen en monitort de vorderingen. Die zijn te zien in de GoLivePhone-app op hun eigen smartphone. De huisartsen in de regio en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ zijn partners in dit project.

IZA

De initiatiefnemers hebben haast met het vinden van een effectief valpreventieprogramma voor ouderen: in het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft de zorgsector met de politiek afgesproken dat zorgverzekeraars die voor het jaar 2024 gaan inkopen. Praktisch betekent dit dat vóór 1 april zorgverzekeraars moeten hebben bedacht hoe ze dat willen gaan doen. Naast het IZA wordt door het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en de gemeenten ook gewerkt aan een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dat gaat over preventie in de volle breedte en dus ook over valpreventie. De verwachting is dat daarin wordt afgesproken dat de gemeente voor preventie geld moeten gaan oormerken.

Basiszorgverzekering

Collega-zorgverzekeraar coöperatie VGZ werkt in Noord-Limburg samen met gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoor ook aan de implementatie van valpreventie. Beide zorgverzekeraars hebben met elkaar afgesproken met elkaars programma’s mee te doen. Beide zorgverzekeraars bieden valpreventie al jaren aan in hun aanvullende zorgverzekeringen, maar daarvan wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Er wordt gewerkt om valpreventie onderdeel te laten uitmaken van de basiszorgverzekering, maar dat kost tijd. Inmiddels heeft het Zorginstituut (ZiN), dat over het basispakket gaat, een eerste zogenaamde duiding gedaan. In opdracht van het ministerie van VWS onderzoekt het ZiN nu hoe effectief de inspanningen van gemeenten op het gebied van valpreventie zijn.

Vrouw die is gevallen