Hoe kunnen we probleemgezinnen helpen?

CZ werkt mee aan een pilot in Den Haag om probleemgezinnen met schulden te helpen. Waarom vinden we dat zo belangrijk? En wat betekent dat voor u als onze klant?

6 februari 2017

Probleemgezinnen in Den Haag

In Den Haag wonen 3.200 multiprobleemgezinnen. Dit zijn gezinnen met meerdere, ernstige problemen zoals hoge schulden, grote armoede en psychische en lichamelijke klachten.

Probleemgezinnen krijgen veel hulp van verschillende instanties hulpverleners (jeugdzorg, verslavingszorg, onderwijsinspectie, sociale dienst) en kosten de samenleving gemiddeld 104.000 euro per jaar. Als zorgverzekeraar denken we graag mee over hoe we die hoge zorgkosten kunnen terugdringen. Dat verwacht de overheid ook van ons.

Vastlopen in de regels

De hoge kosten van de hulp aan probleemgezinnen worden mede veroorzaakt door de regels van de overheid zelf. Stel, een man komt in de bijstand terecht en zijn auto gaat kapot. Hij heeft geen geld voor een nieuwe auto, maar wel 2 autistische kinderen die dagelijks met de auto naar school moeten.

Volgens de officiële regels, zou de oplossing zijn om de kinderen voortaan met de taxi naar school te brengen. Dat is veel duurder en wordt betaald van belastinggeld. Bovendien komen de kinderen overstuur aan op school omdat een vreemde ze heeft gebracht. Het zou beter voor het gezin en goedkoper voor de samenleving zijn als het gezin een kleine nieuwe auto krijgt.

Op zoek naar nieuwe oplossingen

Soms is het nodig om een oplossing te zoeken die niet precies binnen de regels past, maar wél werkt. Daarom werkt CZ de komende vijf jaar samen met Sociaal Hospitaal en andere partijen om effectievere, goedkopere oplossingen te bedenken voor 250 Haagse multiprobleemgezinnen.

Doel van de pilot is om gezinnen zelf de regie te geven om hun situatie duurzaam te verbeteren. Zo lossen ze hun schuld af en verbeteren ze hun gezondheid. Hierdoor hebben ze minder zorg nodig, neemt de kwaliteit van hun leven toe, en dalen hun zorgkosten.

Wat betekent dit voor u als klant van CZ?

CZ zet zo'n 1,3 miljoen euro van het vermogen in. In totaal wordt hiermee naar verwachting minimaal 4,75 miljoen euro bespaard in de eerste 2 jaar na de interventie. CZ ontvangt hiervoor een klein rendement van 3%, maar het maatschappelijke rendement is enorm.

Klanten van CZ betalen niet mee aan de pilot. Ook hun premie gaat niet omhoog. We lenen een relatief klein bedrag uit dat we later weer terugkrijgen. We besparen flink op de zorgkosten en alle belastingbetalers in Nederland profiteren daarvan.

CZ denkt graag mee over oplossingen die voor de overheid zelf moeilijk in te regelen zijn. Op dit moment loopt de pilot alleen in Den Haag, maar bij goede resultaten willen we ook andere financiers erbij betrekken en de aanpak uitbreiden naar andere steden.

Naar boven