Huisartsenpraktijk Pallion in Hulst gestart met digitale toegang

Chat moet wachtlijsten terugbrengen

Patiënten van Huisartsenpraktijk Pallion in Hulst kunnen thuis antwoord krijgen op hun gezondheidsvragen ook ’s avonds en in het weekend. De huisartsenpraktijk heeft gekozen om de app Medicoo in te zetten. Met de chatfunctie krijgen patiënten snel een persoonlijk en deskundig advies van een medisch team. Sneller dan wanneer zij de huisartsenpraktijk telefonisch benaderen. De huisarts blijft zo beter beschikbaar voor patiënten die hij fysiek moet ontvangen. Digitale toepassingen spelen op deze manier een belangrijke rol om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden, daarom stimuleert en ondersteunt zorgverzekeraar CZ huisartsenpraktijken daarbij.

15 november 2021

Pallion benut digitalisering

Via een app melden patiënten zich aan, stellen via chat hun gezondheidsvraag aan een medisch deskundige en doorlopen een triage. Als het medisch team online kan helpen, doet ze dat door een zelfzorgadvies te geven of een beeldbelconsult te plannen met één van de online huisartsen van Medicinfo, de ontwikkelaar van Medicoo. Moet een patiënt toch door de eigen huisarts gezien worden, dan wordt de patiënt doorverwezen naar de huisartsenpraktijk voor het maken van een afspraak. Medicinfo verzorgt altijd een overdracht naar de huisartsenpraktijk.” En zo komen patiënten bij ons terecht wanneer dat echt nodig is”, vertelt praktijkmanager Claudia Baetsleer-van Nieulande. En dat was precies het doel van de digitale toepassing.

Extra huisarts, maar dan digitaal

De aanleiding voor de digitale ondersteuning is een al jaren durende patiëntenstop voor de praktijk. De werkdruk is op dit moment te hoog, de wachtlijsten voor nieuwe patiënten te lang. “Met deze stap kunnen we optimale zorg blijven leveren”, aldus praktijkmanager Baetsleer-van Nieulande. Tot op heden lukt het niet een extra huisarts te vinden en ook de hulp van CZ in het verminderen van de lijst patiënten die niet bij de praktijk terecht kan, was ontoereikend. Daarom introduceerde de verzekeraar deze app Medicoo.

Zo ging in maart vorig jaar Medicoo van start als digitale oplossing voor patiënten zonder eigen huisarts in Zeeland en delen van Noord-Brabant. Sinds de zomer van 2020 wordt de app ingezet om de huisartsen in de toeristische regio Ouddorp te ondersteunen. Dat leidde tot 50% minder telefoontjes naar de praktijk. Naast Medicoo biedt Medicinfo inmiddels diverse diensten om de eerstelijnszorg te ondersteunen.

CZ investeert in digitale Zeeuwse zorg

Zorgverzekeraar CZ helpt huisartsenpraktijken in Zeeland te laten zien dat digitalisering één van de belangrijkste stappen is richting het behoud van goede zorg in de provincie, die steeds meer onder druk staat door vergrijzing, veranderende zorgvraag en onvoldoende praktijkopvolging.

“Een huisarts is een belangrijke zorgverlener, daar kan iedereen makkelijk terecht. Dat moeten we zien te behouden, en daarvoor moeten we kijken naar alle oplossingen die voor handen zijn. Daar ligt een kans om digitale oplossingen in te zetten. Elke praktijk is anders, de behoefte en knelpunten verschillen. Daarom gaan we met huisartsen in gesprek, en helpen we mee in het vinden van de beste digitale oplossing”, laat zorginkoper Nathalie van Schoonhoven weten. “Je werkwijze aanpassen is niet makkelijk. Maar een klein stapje kan soms al heel veel opleveren. Bij Pallion zie je dat de chatfunctie met een extern team van medische professionals past in de werkwijze. Het is mooi dat onze bemiddeling een aanzet is geweest tot deze stap.”

Implementeren van Medicoo

“De tijdsinvestering van idee tot uitvoering is laag, het was een heel vlot traject en binnen een paar weken was het al geregeld. We werden goed geïnformeerd door zowel CZ als Medicinfo”, aldus de praktijkmanager.

Nu al aangeven hoe het bevalt, daarvoor is het nog te vroeg. “Maar intern zien we al wel positieve gevolgen. Mensen moeten wennen, ze denken dat er geen contact meer is met de huisarts. Integendeel: juist voor wie dat nodig heeft, is die tijd er steeds meer. Tijd die we nu te vaak niet hebben. Wij zijn enthousiast, nu de patiënten nog.”

De zorgverzekeraar ondersteunt huisartsen die hulp zoeken bij een digitale oplossing binnen hun praktijk, het draagt bij aan toegankelijke huisartsenzorg voor nu en in de toekomst. Omdat het digitaliseren van processen de werkdruk op de huisarts verlaagt, is dit van invloed op het huisartsentekort in Zeeland: de huisarts houdt zo tenslotte meer tijd over voor de patiënt. Daarom is digitalisering voor CZ een belangrijke pijler binnen het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg Zeeland. Digitalisering gaat een grote rol spelen binnen het nieuwe zorgconcept Kerngezond waarin alle middelen samenkomen. Praktijken zoals Pallion nemen al een mooie aanloop naar deze nieuwe ontwikkeling.

Man kijkt op smartphone