Jaarverslag CZ groep 2019

Tilburg – CZ groep heeft vandaag de jaarcijfers 2019 gepubliceerd. Op de basisverzekeringen is het resultaat 5 miljoen euro positief, terwijl op de aanvullende verzekering een negatief resultaat is behaald van 20 miljoen euro. Met name een positief resultaat op de beleggingen van 134 miljoen euro zorgde uiteindelijk voor een financieel resultaat van 119 miljoen euro. In 2019 heeft CZ groep de omzet zien groeien naar 10.313 miljoen euro. De solvabiliteitsratio aan het eind van het boekjaar 2019 bedraagt 154 procent.

30 maart 2020


Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ, wil bij de presentatie van het jaarverslag 2019 vooral stilstaan bij het nu. “Door het coronavirus wordt er op dit moment heel veel van de zorg gevraagd. Er wordt hard gewerkt, zodat iedereen de benodigde zorg kan ontvangen. Ik heb hiervoor grote waardering en dankbaarheid. Om de komende periode te kunnen blijven zorgen voor patiënten, zal er naast tomeloze inzet van zorgverleners nog veel flexibiliteit en innovatie worden gevraagd.”

De jaarcijfers laten zien dat CZ een stabiel en financieel gezond bedrijf is, en juist in deze tijden is dat volgens Joep de Groot erg belangrijk. “Het is op dit moment moeilijk te voorspellen welke impact het coronavirus heeft op de maatschappij én op onze zorg, maar het is duidelijk dat het ook financieel een moeilijke tijd wordt. De focus ligt op dit moment op het bestrijden van de crisis en aan de noodzakelijke zorg voor patiënten. CZ werkt daarvoor net als andere zorgverzekeraars nauw samen met zorgverleners en andere organisaties. Juist dankzij een gezonde financiële positie zijn wij in staat om samen met hen een bijdrage te leveren in de strijd tegen het corona virus en de zorg aan patiënten.”

Daarbij doelt de bestuursvoorzitter op de verschillende initiatieven waaraan CZ een bijdrage levert, zoals het geboortecentrum in het Van der Valk hotel in Uden om poliklinische bevallingen mogelijk te maken en het zorghotel in Urmond waar coronapatiënten zorg kunnen krijgen als zij niet thuis kunnen blijven maar ziekenhuiszorg niet meer nodig is. Maar ook het besluit om versneld een digitale oplossing te bieden voor Zeeuwen die, door onder meer het huisartsentekort in die regio, geen vast aanspreekpunt hebben voor hun gezondheidsvragen, terwijl dat juist nu zo belangrijk is.

Meer informatie over CZ groep in 2019 is terug te vinden in de jaarrapportage via https://www.jaarverslag.cz.nl.

Profiel CZ groep

CZ groep is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Met 3,7 miljoen verzekerden is CZ groep de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland. CZ groep zet zich in om zorg in Nederland te verbeteren, betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die het nodig heeft. Sinds 1 januari 2009 voert CZ groep ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Nationale-Nederlanden en OHRA uit.

CZ Hoofdkantoor met CZ logo