Kwaliteitsimpuls wondzorg goed voor € 300 miljoen

CZ wil kwaliteit van wondzorg verbeteren.

11 februari 2016

De wondzorg in Nederland vraagt om een stevige kwaliteitsimpuls. Door geringe onderlinge communicatie tussen zorgverleners is wondbehandeling versnipperd en veelal inefficiënt. Ook de kennis over het onderwerp schiet tekort. Door hier verbetering in te brengen denkt CZ tot € 900 aan onnodige kosten per patiënt te kunnen besparen.

In de jaarlijkse rapportage ‘Het resultaat telt’, wijdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kritische woorden aan de wondzorg. 'Kennis en ervaring ten aanzien van wond-zorg is verspreid over meerdere (para)medische specialisaties', constateert de IGJ. 'In de zorgketen blijkt onderlinge communicatie over wondbehandeling gering. Wondbehandeling is daardoor versnipperd en veelal inefficiënt. Dit kan leiden tot uitstel van de meest effectieve behandeling, of tot opname in een ziekenhuis of een verpleeghuis. De patiënt blijkt vaak langer dan nodig geconfronteerd te worden met zijn lijden aan een (chronische) wond, evenals de gerelateerde pijnklachten en de resulterende beperkingen in zijn dagelijkse leven.'

Iedere wond kan worden gedicht

'Je hebt het over soms hele diepe nare wonden, waar mensen maanden tot meer dan een jaar mee zitten', stelt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren van CZ. 'Dat is ongelooflijk invaliderend en kost ook nog een bak met centen. Terwijl iedere wond met goede, gespecialiseerde zorg in afzienbare kan worden gedicht. Wij streven er daarom naar om de sluitingstijd het gros van ernstige wonden terug te brengen tot maximaal vier maanden.' Het onderwerp wondzorg belandde hoog op de CZ-agenda na een uitvoerige analyse van het gebruik van verbandmiddelen. 'Bij die studie stuitten we op tal van voorbeelden van onkundig gebruik, zoals omgekeerd bevestigen dan wel het te kort of juist te lang laten zitten van verbandmiddelen', reageert Van der Meeren.

Aandacht

De conclusie kan wat Van der Meeren betreft dan ook geen andere zijn dan dat de kennis over wondzorg, zeker in de eerste lijn, tekort schiet. 'Het is niet de bedoeling om een bepaalde beroepsgroep, zoals verpleegkundigen in de eerste lijn de maat te nemen', benadrukt Van der Meeren. 'Maar er is in Nederland gewoon te weinig aandacht voor het onderwerp geweest, ook bij mensen die wonden maken, zoals chirurgen. Er was misschien wel een opleiding, maar niet op master-niveau, zoals in Engeland. Misschien is het geen sexy onderwerp, maar het is een inkoppertje, want met relatief beperkte middelen kun je veel ellende voorkomen en ook nog eens geld besparen.' Daarbij gaat het volgens Van der Meeren om ‘serieuze getallen’. CZ denkt door de sluitingstijd van wonden te verlagen per patiënt tot € 900 te kunnen besparen. Uitgaande van 335.000 wonden in de eerste lijn, zou dit landelijk neerkomen op € 300 miljoen.

Monitor

Als eerste stap heeft CZ met het Mitralis Expertise Centrum Wondzorg (ECW) een wondzorgmonitor ‘light’ ontwikkeld, die de expertise, communicatie en samenwerking in de eerste lijn moet bevorderen. Met de monitor kunnen zorgprofessionals als verpleegkundigen onder meer snel vaststellen wanneer er sprake is van een complexe wond en wanneer specialistische expertise moet worden ingeschakeld. Van der Meeren bestrijdt dat CZ zich met de monitor op medisch-inhoudelijk terrein begeeft. 'CZ bemoeit zich niet met de inhoud van het vak, dat laten we juist bij professionals. We hebben niet voor niets samenwerking met Mitralis gezocht. Maar CZ bemoeit zich wél met kwaliteit en die is in de wondzorg gewoon niet goed genoeg.' Vooralsnog introduceert CZ de wondzorgmonitor light in de vorm van een pilot in zes regio’s in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Naar boven