Ledenraad CZ werft nieuwe leden

CZ heeft geen winstoogmerk en wil voor al haar verzekerden de best mogelijke zorg, tegen een betaalbare premie. Goede zorg is niet vanzelfsprekend, maar CZ wil die goede zorg wél vanzelfsprekend maken. Bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de kwaliteit van de zorg die zorgverleners bieden. Zo kunnen we het verschil maken voor u, als verzekerde. Wilt u daarover meedenken en meebeslissen? Kom dan bij de Ledenraad van CZ.

6 juli 2020

Hoe kan de zorg nóg beter geregeld worden voor verzekerden? Hoe ziet CZ er in de toekomst uit? Over deze en andere zaken denkt de Ledenraad mee. Ook het benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen, het vaststellen van de jaarrekening(en) en besluiten tot wijziging van statuten behoren tot het takenpakket. Daarnaast heeft de Ledenraad een rol in besluiten over bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden en denkt ze mee over de koers van CZ. De Ledenraad vertegenwoordigt álle verzekerden van CZ groep en is het hoogste bestuurlijke orgaan van CZ als Onderlinge Waarborg Maatschappij U.A..

Wat voor mensen zoeken we?

Lijkt het u een mooie uitdaging om de Ledenraad te versterken? Kijk dan of u aan de volgende eisen voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder en verzekerd bij CZ.
  • U bent geïnteresseerd in de gezondheidszorg en bekend met de vraagstukken die er spelen, zoals verzekeringstechnische, financiële en economische aspecten en bedrijfsvoering.
  • U hebt een brede maatschappelijke belangstelling en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.
  • U kunt algemene belangen van persoonlijke belangen scheiden.
  • U gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
  • Bestuurlijke ervaring is een pre.

De Ledenraad vergadert ongeveer 6 x per jaar plenair bijeen en daarnaast werkt de Ledenraad in deelcommissies aan thema’s zoals zorginkoop, medezeggenschap, communicatie, kiescommissie. Commissies vergaderen ongeveer maandelijks.   

Interesse?

Stuur dan vóór 20 september 2020 (verlengde inschrijfdatum) uw motivatie en CV naar: CZ, t.a.v. Secretaris Raad van Bestuur, K. Staffhorst, Postbus 90152, 5000 LD Tilburg. E-mailen kan ook: ledenraadverkiezing@cz.nl

We vinden het belangrijk dat de Ledenraad een afspiegeling is van de maatschappij. Daarom letten we bij de samenstelling van deze raad op een evenwichtige vertegenwoordiging. Kijk op over CZ voor meer informatie over onze organisatie en de rol van de Ledenraad. Deze uitnodiging is ook bedoeld voor mensen die al eerder hun belangstelling hebben getoond.

CZ heeft een kiescommissie van leden samengesteld die ons begeleidt bij de selectie van nieuwe leden. Deze kiescommissie adviseert de Raad van Commissarissen en de Ledenraad over de vaststelling van de formele voordracht van kandidaatleden voor de Ledenraad. De Ledenraad stelt vervolgens de voordracht voor de kandidaten van de Ledenraad vast.

Naar boven