Leefstijlcoaching verbetert gezondheid ook op lange termijn

Leefstijlcoaching gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt reduceert overgewicht en verbetert de leefstijl op korte en lange termijn. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 350 deelnemers door Maastricht University/Tilburg University in samenwerking met zorgverzekeraar CZ en de Academie voor Leefstijl en Gezondheid.

6 april 2018

Ook de kwaliteit van leven en gezond gedrag waren duurzaam verbeterd. Dit 4-jarig implementatieonderzoek heeft ertoe bijgedragen dat de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vrijwel zeker in 2019 wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Duurzame gedragsverandering

Met het onderzoek is aangetoond dat een integrale leefstijlcoach die de patiënt zelf verantwoordelijk maakt voor zijn eigen gezondheid, een duurzame gedragsverandering bewerkstelligt, ook bij patiënten uit een lage sociaaleconomische klasse. Deelnemers aan het zogenoemde ‘CooL-programma’ waren na 2 jaar nog steeds ruim 2 kilo lichter dan voor aanvang van de studie, waren gemotiveerder, voelden zich autonomer, bewogen meer en waren gelukkiger. Hierbij was geanalyseerd volgens het zogenoemde intention-to-treat-principe: ook de uitvallers (18 procent) zijn meegeteld in de resultaten. De indicatie om in aanmerking te komen voor de CooL-interventie was een BMI boven de 30 of een BMI boven de 25 met andere aandoeningen. Dit betreft in potentie 5 miljoen Nederlanders.

Kinderen en jongeren

De resultaten bij de kinderen en jongeren lieten positieve veranderingen zien in kwaliteit van leven, voedingsgedrag en opvoeding, en op korte termijn een afname in BMI (naar leeftijd). Er waren geen langetermijnveranderingen in bewegen, motivatie en gewicht, maar het aantal deelnemers was te laag om hieraan conclusies te verbinden. De doorverwijzing van kinderen bleek lastiger dan bij volwassenen.

Opleiding en inhoud programma

De leefstijlcoaches hebben een eenjarige post-HBO-opleiding tot leefstijlcoach gevolgd aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG). De interventie bestond uit acht groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding plus de mogelijkheid een onderhoudsprogramma te volgen.

Het onderzoek werd (mede) mogelijk gemaakt door het CZ Fonds.