Limburg start met speciale leefstijlcoaching voor kinderen

De komende drie jaar zullen 1.300 kinderen met overgewicht via een speciaal op hen gerichte aanpak begeleid worden bij een gezondere leefstijl. Leefstijlproblemen van een kind zijn in de praktijk vaak gezinsproblemen, achterliggende sociale problemen staan effectieve leefstijlbegeleiding van een kind in de weg. Nieuw in deze aanpak is daarom een centrale zorgverlener. Dit is een vast aanspreekpunt voor het hele gezin die de zorg en het sociaal domein naadloos aan elkaar verbindt. Wanneer met de inzet van ondersteuning door de gemeente barrières binnen het gezin zijn weggenomen, start de leefstijlcoaching. Zorgverzekeraar CZ is één van de initiatiefnemers en financiers van de pilot 'Keigezond' die deze maand van start is gegaan.

8 maart 2022

Ieder jaar neemt het aantal kinderen met overgewicht verder toe. Een zorgelijke ontwikkeling, want overgewicht zorgt voor een groter risico op chronische ziekten. En dat terwijl met name de regio Zuid-Limburg al jaren kampt met een hardnekkige gezondheidsachterstand ten opzichte van de rest van Nederland. Een groot aantal organisaties in die regio heeft daarom de krachten gebundeld. Door middel van onder meer het programma Trendbreuk, willen zij deze achterstand inlopen en ieder kind kansrijk laten opgroeien. Met de start van Keigezond, de speciaal op kinderen afgestemde aanpak, wordt opnieuw een belangrijke stap gezet.

Leefstijlproblemen van kind zijn gezinsproblemen

Voor een effectieve aanpak van overgewicht bij kinderen, is het volgens Madelon Johannesma van CZ, belangrijk om hele gezin te betrekken bij de aanpak. "Nu zie je nog dat kinderartsen, diëtisten of fysiotherapeuten hun expertise vooral richten op het kind, maar eigenlijk is vaak sprake van een gezinsprobleem. Iedereen snapt dat een slechte woonsituatie of financiële problemen binnen een gezin direct van invloed kunnen zijn op een succesvolle leefstijlverandering bij het kind. In de nieuwe aanpak ligt daarom juist meer nadruk op het hele gezin. De samenwerking met gemeenten is daarvoor essentieel, zij kunnen vanuit het sociaal domein de juiste ondersteuning bieden aan zo’n gezin. En dat vergroot de kansen van het kind op een succesvolle verandering van de leefstijl."

Medische én sociale anamnese is startpunt

Hoewel in Nederland zorg en ondersteuning via verschillende systemen zijn georganiseerd, laat de nieuwe aanpak zien dat dit geen belemmering hoeft te zijn voor goede zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Het is belangrijk dat zorg en ondersteuning op de juiste manier worden afgestemd en ingezet, ongeacht het systeem of financier legt Johannesma uit. "In de nieuwe aanpak hebben we daarom een centrale zorgverlener geïntroduceerd. Een spin in het web voor kinderen en gezinnen die zorgt voor de juiste verbinding tussen het medische en sociale domein. Deze zorgverlener start met een medische én sociale anamnese. Door nauwe contacten met de gemeente, is de centrale zorgverlener ook een belangrijke schakel bij het vinden van de juiste hulp."

Samenwerking centrale zorgverlener en kinderleefstijlcoach de sleutel naar succes

De centrale zorgverlener wordt net als de leefstijlcoach vergoed door de zorgverzekeraar. En dat is uniek, want feitelijk levert deze speciaal getrainde professional geen zorg maar helpt bij het in kaart brengen en organiseren van de juiste ondersteuning zodat zorg in de vorm van leefstijlcoaching doeltreffend ingezet kan worden. Een innovatie die veel kan opleveren volgens Johannesma. "In de eerste plaats voor de kinderen, zij zijn kwetsbaar en door hun jonge leeftijd afhankelijk van de mensen om hen heen. Met de juiste ondersteuning krijgen gezinnen een steuntje in de rug, en de kinderen een kans op betere gezondheid. Nu en in de toekomst. Want door leefstijlcoaching echt effectief in te zetten, vermindert de kans op chronische ziekten op latere leeftijd. En op deze manier draagt het ook bij aan de maatschappelijke opgave die we hebben in de regio en uiteindelijk het hele land. Door het voorkomen van onnodige zorg helpen daarmee we de zorg op de lange termijn toegankelijk en betaalbaar houden. De investering in deze sociale innovatie gaat ons allemaal verder helpen."

Startschot

Onder toeziend oog van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op 7 maart het startschot gegeven voor Keigezond. Maarten van Ooijen toonde zich enthousiast bij deze aftrap: "Kinderen met overgewicht vragen onze aandacht. Hun kwaliteit van leven kan daar flink onder lijden. Nu én later. De Limburgse aanpak laat zien waarmee kinderen en gezinnen succesvol geholpen zijn om op gezond gewicht te komen en blijven. We kunnen allemaal veel leren van Limburg!"

Bundeling van krachten

De Limburgse netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas Keigezond kon alleen tot stand komen dankzij een brede regionale coalitie en is een samenwerking van:

  • Academische Werkplaats Publieke Gezondheid;

  • GGD Limburg-Noord & GGD Zuid Limburg;

  • Gemeenten Heerlen, Horst a/d Maas, Kerkrade, Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen en Venlo;

  • Huisartsenzorggroepen Cohesie, HOZL, Meditta en ZIO;

  • JOGG/Kind Naar Gezonder Gewicht;

  • Laurentius, MUMC+, VieCuri en Zuyderland;

  • Programmabureau Trendbreuk;

  • Provincie Limburg (Sociale Agenda Limburg);

  • Stichting Your COACH Next Door en

  • Zorgverzekeraars VGZ en CZ.

Twee mensen presenteren de pilot Keigezond

Foto: GGD Zuid Limburg