Maatregelen om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd de noodzakelijke zorg krijgt. CZ heeft grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners. Samen met de andere zorgverzekeraars en zorgkantoren nemen we maatregelen om hen daarbij te helpen. We ondersteunen om de continuïteit van (acute) zorg te kunnen blijven bieden.

18 maart 2020

Brief aan branche- en beroepsorganisaties

Gisteren verstuurde onze brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hierover ook een brief aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg. Daarin is aangegeven wat zorgverzekeraars en zorgkantoren op hoofdlijnen (gaan) doen. Ons doel is te zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met financiële onzekerheid of bureaucratie.

Wij zijn actief betrokken bij overleg en afstemming in de verschillende Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ). Daar komen alle vragen samen met betrekking tot onder meer capaciteit, beschikbaarheid hulpmiddelen of faciliteiten en eventuele financiële knelpunten. We houden hierover ook nauw contact met onder meer de Rijksoverheid, toezichthouders, vertegenwoordigers van patiënten en zorgverleners.

Het opvangen en verzorgen van met het coronavirus besmette patiënten en andere patiënten met acute problemen, heeft momenteel vanzelfsprekend voorrang. Onze inzet is daarom als eerste gericht op de zorgverleners die deze noodzakelijke zorg verlenen. We begrijpen tegelijkertijd dat de huidige omstandigheden ook veel andere zorgaanbieders en zorgverleners raakt. In afstemming met onder meer de overheid en de banken zullen zorgverzekeraars en zorgkantoren op de kortst mogelijke termijn het initiatief nemen om, samen met betrokken branche- en beroepsorganisaties, te bespreken wat nodig is om ook op die terreinen beschikbaarheid van goede zorg voor verzekerden nu en in de toekomst te waarborgen.

Planbare zorg veelal uitgesteld

We zien dat op steeds meer plaatsen ‘planbare’ ingrepen en behandelingen worden uitgesteld. Dat gaat gepaard met moeilijke keuzes die zorgverleners in deze bijzondere omstandigheden soms moeten maken. We begrijpen dat dit voor onze verzekerden, vooral als zij al wat langer op een behandeling hebben gewacht, vervelend en belastend kan zijn. Maar gezien de bijzondere omstandigheden vertrouwen we op begrip van onze verzekerden voor de afweging die zorgaanbieders moeten maken.

Vlaggen CZ gebouw