Mantelzorgers gebaat bij inzicht en ondersteuning

Meer inzicht en ondersteuning voorkomt overbelasting van de mantelzorger. 40% van de ondervraagde mantelzorgers geeft aan dat ze de zorg langer kunnen volhouden met de juiste ondersteuning. Met ondersteuning via de Mantelzorgtest worden mantelzorgers bewust van het feit dat de zorg voor een ander vaak veel vraagt, en krijgen ze op maat een aanbod om overbelasting te voorkomen.

11 januari 2021


Mantelzorg is vaak intens en vraagt veel van iemand. Mantelzorgers nemen regelmatig meerdere taken op zich, zoals het boodschappen doen, de administratie, vervoer naar het ziekenhuis, huishoudelijke taken en zorg voor een familielid of naaste. Het wordt niet altijd herkend als mantelzorg, veel mensen doen het ‘gewoon’. Maar het risico op overbelasting is groot, met name wanneer de zorg langer duurt.

Ondersteuning door Mantelzorgtest

CZ heeft daarom een mantelzorgtest ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel voor mantelzorgers waarmee zij inzicht krijgen in al hun taken, maar ook gericht aanbod voor ondersteuning. De mantelzorgtest wordt op dit moment ingezet in samenwerking met de gemeente Breda, Tilburg en Moerdijk. Mantelzorgers in deze gemeenten krijgen naast inzicht in alles wat zij doen, ook gericht tips en ondersteuning aangeboden in en rondom de eigen gemeente. Op deze manier worden zij ondersteund in een juiste balans, zodat er ook ruimte overblijft voor henzelf, het gezin en hobby’s.

Mantelzorg langer volhouden met juiste balans

Als programmamanager bij CZ heeft Mijke Buijs zich de afgelopen jaren ingezet voor de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vanuit die ervaring weet ze inmiddels hoe belangrijk het is voor mantelzorgers om ook tijd te hebben voor andere dingen. “Mantelzorgers doen dat vaak met hart en ziel, en zonder dat ze zich hiervan bewust zijn, gaat dit soms ook ten koste van andere dingen die positieve energie opleveren. Het is juist de balans die ervoor zorgt dan mensen de mantelzorg langer kunnen volhouden”. Wanneer de balans gedurende langere periode ontbreekt, blijkt dat mantelzorgers hun taken niet goed kunnen volhouden. Mijke is dan ook blij dat de Mantelzorgtest zo goed is ontvangen. Uit de evaluatie in de betrokken gemeenten blijkt dat 40% van de ondervraagde mantelzorgers aangeeft dat zij hun taken langer kunnen volhouden dankzij de ondersteuning die zij ontvingen via de mantelzorgtest. En dat is van groot belang, hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen en onderdeel zijn van de buurt waar in ze wonen. Maar het voorkomt ook vraag naar formele zorg.

Juiste inzicht zorgt voor gerichter aanbod

De Mantelzorgtest is voor gemeenten ook een belangrijk hulpmiddel om zicht te krijgen in de behoefte van mantelzorgers in hun regio. De inzichten uit de test bieden de mogelijkheid het beleid beter vorm te geven en gerichter af te stemmen op de gewenste ondersteuning. Mijke hoopt dan vooral ook dat andere gemeenten de waarde hiervan inzien. “Het is een waardevolle ondersteuning, deze moet zo snel mogelijk in andere gemeenten worden ingezet. Zo krijgen mantelzorgers daar ook juiste ondersteuning vanuit een lokaal aanbod.”

Landelijke politiek

Ook vanuit de landelijke politiek is aandacht voor de waardering, maar ook overbelasting van mantelzorgers. De Mantelzorgtest is in dat kader door 50PLUS bestempeld als een van de meest waardevolle initiatieven, die eigenlijk in iedere gemeente beschikbaar moet zijn. Dankzij het initiatief van 50PLUS wordt de komende twee jaar door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in totaal twee miljoen euro geïnvesteerd in mantelzorgondersteuning als onderdeel van hun bredere aanpak van ondersteuning van mantelzorgers. Samen met het ministerie van VWS, MantelzorgNL en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt gekeken hoe dit verder vormgegeven kan worden. Maar duidelijk is dat gemeenten en zorgverzekeraars met deze bijdrage samen verder kunnen werken aan goede ondersteuning voor mantelzorgers. “En dat is precies wat CZ wil, hulp bij vinden, krijgen en organiseren van de ondersteuning voor iedere mantelzorger in Nederland”, aldus Mijke.

Geïnteresseerd in de mantelzorgtest?

Woont u in Tilburg of Moerdijk, dan is de test al voor u beschikbaar en te vinden via onderstaande link.

Mantelzorger bij oudere dame