Medewerkers CZ aan de slag in de zorg

CZ gaat samen met andere zorgverzekeraars medewerkers beschikbaar stellen om bij te springen in de zorg. Het gaat om voormalig zorgverleners die nu bij de zorgverzekeraars in dienst zijn en die in het bezit zijn van een (recent verlopen) BIG-registratie. Met dit gebaar willen we bijdragen aan verlichting van de werkdruk van de zorgprofessionals die zorgen voor patiënten met het coronavirus.

25 maart 2020


Er is veel waardering voor al de inspanningen en de flexibiliteit die op dit moment wordt geleverd door medewerkers in de zorg. Als zorgverzekeraar willen we niet alleen helpen met financiële middelen, maar ook letterlijk de handen uit de mouwen steken door met een aantal eigen medewerkers de zorg te ondersteunen.

Medewerkers van CZ die tijdelijk aan de slag gaan in de zorg, komen te werken onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en worden vrijgesteld van hun normale werkzaamheden. Deelname gebeurt geheel op vrijwillige basis en met behoud van salaris. Vrijstelling van werk wordt geregeld in goed overleg met de leidinggevende, waarbij rekening wordt gehouden met de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Medewerkers CZ aan de slag in de zorg

Tijdelijke regeling

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register moeten inschrijven. Dit is vorige week besloten door het ministerie van VWS. De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. Medewerkers van zorgverzekeraars hebben dagelijks contact met zorgverleners en zijn zich bewust van de enorm druk op hen. Daar waar mogelijk dragen zij daarom graag hun steentje bij om die werkdruk enigszins te kunnen ontlasten.

Naast medewerkers van CZ gaan ook medewerkers van de zorgverzekeraars a.s.r., De Friesland Zorgverzekeraar, Menzis, Salland Zorgverzekeringen, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid tijdelijk aan de slag in de zorg.