Testdagen voor medicijncheck van longmedicatie

Op woensdag 5 en vrijdag 7 april kan een groep geselecteerde inwoners terecht bij huisartsenpraktijk Souburg voor een medicijncheck. Uitgenodigd zijn patiënten met de diagnose astma of COPD, die in het verleden een recept hebben gekregen van de huisarts en sindsdien gebruikmaken van herhaalmedicatie. Zij zijn niet (meer) onder behandeling van de huisarts of specialist en gebruiken de medicijnen al langere tijd. Een team van apothekersassistenten, een longverpleegkundige en praktijkondersteuners onderzoekt op 5 en 7 april samen met de patiënt of de dosering luchtwegmedicijnen nog steeds juist is.

30 maart 2023

De zogenaamde ‘testdagen’ zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen apotheek BENU, apotheek Souburg, huisartsenpraktijk Souburg, huisartsenpraktijk Govert Flinck en zorgverzekeraar CZ.

CZ wil door deze pilot onderzoeken of het inrichten van testdagen daadwerkelijk bijdraagt aan het beter gebruik van longmedicatie en het terugdringen van overmatig gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders. Daarnaast wil ze leren van de pilot om het project vervolgens in te zetten voor een grotere patiëntenpopulatie en het implementeren in andere regio's.

Floris-Jan de Haan, zorginkoper Farmacie bij CZ: “Ik ben enthousiast over dit project, omdat het een mooi voorbeeld is van een goede samenwerking van betrokken zorgverleners in de eerste lijn. Het is bijzonder om te zien dat we op een zeer transparante en constructieve manier afspraken kunnen maken en daarbij gebruik maken van ieders expertise. We hebben allemaal als doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren voor de patiënt.

Jongen gebruikt longmedicatie