Mentaal Beter en CZ sluiten duurzame coalitie

Nodig om zorg toekomstbestendig te houden

GGZ aanbieder Mentaal Beter en zorgverzekeraar CZ ondertekenden op 5 mei 2020 een intentie-overeenkomst om samen een zogenoemde duurzame coalitie te vormen. Basis voor de samenwerking is een meerjarige overeenkomst waarbinnen ingezet wordt op het realiseren van de zorg van de toekomst.

11 mei 2020

Met het vormen van deze duurzame coalitie intensiveren beide partijen de samenwerking. Hierin worden met elkaar ambitieuze doelstellingen geformuleerd over het vergroten van de toegankelijkheid van zorg en afbuiging van de kostentoename.

Meerjarenovereenkomst

Basis voor de samenwerking is een meerjaren overeenkomst met de juiste prikkels. Een van de prominente doelstellingen is om de behandeling te optimaliseren door zoveel mogelijk online plaats te laten vinden, en daar waar noodzakelijk aangevuld met face to face. Ook wordt ingezet op het voorkomen van overbehandeling door scherpe indicatie stelling, het goed monitoren van voortgang en het tijdig afronden van de behandeling. Martin de Heer, CEO van Mentaal Beter: ‘We willen af van de traditionele manier van contracteren. Met CZ gaan we een stap verder, we kiezen samen de verbeterprojecten, bieden de data daarvan transparant aan. We doen dat op geaggregeerd niveau van data, binnen de regels van de privacy wetgeving. Samen kijken we hoe de zorg nu het beste gestuurd kan worden. Op deze manier gaan we de wachtlijsten in de GGZ zorg te lijf.” Marieke Verlee, manager GGZ CZ: ‘CZ is erg blij dat Mentaal Beter ervoor openstaat om met ons een stap verder te gaan en afspraken te maken over zowel de kwaliteit van de zorg als het aanpakken van wachtlijsten in de GGZ. Hiermee kunnen we ‘zorg die verder gaat’ echt in de praktijk brengen voor onze verzekerden.’

Digitaal en datagedreven werken

In de tijd van de corona maatregelen wordt nog eens benadrukt hoe belangrijk het is dat we in staat zijn om zorg digitaal te leveren. Op afstand maar wel op een persoonlijke manier. Door al jaren in te zetten op digitale zorgverlening, is Mentaal Beter de afgelopen periode volledig in staat geweest haar dienstverlening voort te zetten. Mentaal Beter zal bovendien steeds meer gebruik maken van data om hun zorgverlening te optimaliseren. Denk hierbij aan metingen over de voortgang van de behandeling en daarop hun behandeling aanpassen. Samen met CZ kijkt Mentaal Beter naar de toekomst, samen bepalen wat kwalitatief goede zorg is en wat daar in de toekomst voor nodig is. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ook met hulp van CZ data kijken wat we gezamenlijk kunnen opmaken uit die data en zo kijken hoe we de zorg verder kunnen optimaliseren.

Duurzame coalities

Mentaal Beter is de eerste GGZ aanbieder in het land waarmee CZ een duurzame coalitie vormt om de zorg toekomstbestendig te houden. CZ sloot al wel duurzame coalities met zowel het Zuyderlandziekenhuis als het Elkerliek Ziekenhuis. CZ voert momenteel nog meer gesprekken met GGZ instellingen en ziekenhuizen om in een coalitie de zorg duurzaam te gaan veranderen. Dan gaat het vooral om gebieden waar veel CZ-verzekerden wonen.

Beeldscherm laptop met twee mensen met uitstekende hand