Methotrexaat injectie Focus Care voorkeursmiddel

Aanvullende prikinstructie patiënten ontwikkeld

Per 1 januari zal CZ groep de Methotrexaat injectie van Focus Care aanwijzen als voorkeursmiddel. Met Focus Care is een meerjarenafspraak gemaakt over alle beschikbare sterktes van de injectie. Deze preferente aanwijzing zal ingaan per januari 2022 en geldt voor minimaal vier jaar met mogelijk een verlenging van twee keer een jaar. Het zal gelden voor zowel nieuwe gebruikers van de Methotrexaat injectie als bestaande gebruikers daarvan. Gezien de korte tijdslijnen heeft CZ besloten om een overgangsperiode tot 1 maart 2022 in te stellen om iedereen over te kunnen zetten.

25 november 2021

Bij het maken van de afspraken met Focus Care is rekening gehouden met de veiligheid en ook de gebruiksvriendelijkheid van de wegwerpspuit. Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt over de prijs van het product, over de voorraden die worden aangehouden in Nederland en over de beschikbaarheid daarvan voor onze CZ verzekerden.

Instructies

Het is belangrijk dat Methotrexaat-injectie op de juiste wijze wordt gebruikt. Naast een gedegen instructie bij een (eerste) uitgifte door de apotheker, is er aanvullend een online prikinstructie voor patiĆ«nten ontwikkeld. Deze online prikinstructie kan worden geraadpleegd op de website van Focus Care door in te loggen met het RVG-nummer. Het RVG-nummer vindt u op de buitenkant van de verpakking van de MTX-injecties.

Doel

Het doel van het aanwijzen van een medicijn als voorkeursmiddel is om ervoor te zorgen dat voor nu maar ook naar de toekomst toe geneesmiddelen beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk blijven voor de mensen in Nederland.