Miljoeneninvestering in toekomstbestendige Zeeuwse zorg

Regionale aanpak versnelt door toekenning IZA-transformatiemiddelen

De Zeeuwse zorg ontvangt de komende vijf jaar in totaal 83,4 miljoen euro aan IZA-transformatiegelden. Naast CZ, de grootste zorgverzekeraar in Zeeland, heeft ook Zilveren Kruis goedkeuring gegeven. De investering gaat naar tien zorgorganisaties die met specifieke projecten versneld invulling gaan geven aan het regioplan ‘Samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond’ van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Zeeland zet zo een verandering in naar meer gezondheid, meer samenwerking in de regio en het fundamenteel anders inrichten van de zorg.

1 februari 2024

Om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn ingrijpende veranderingen nodig. Daarom is in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) landelijk 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor impactvolle zorgtransformaties. Zorgorganisaties kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij zorgverzekeraars. De aanvraag van de Zeeuwse Zorg Coalitie is omvangrijk, de grootste tot nu toe in Nederland. Niet eerder is er zo'n breed en samenhangend pakket met oplossingen gepresenteerd dat rekening houdt met alle aspecten van het leven van de inwoners van een volledige provincie. Uniek is dat de inbreng van de Zeeuwen zelf ook is betrokken, daarmee is het een aanpak vóór en ván de regio.

Zorgvernieuwing op regionale schaal

“De zorg wordt vandaag de dag geconfronteerd met nieuwe vraagstukken. De vergrijzing dwingt ons om met minder zorgverleners meer mensen te helpen. De zorg toegankelijk houden, vraagt om een gedurfde aanpak.” Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, benadrukt het belang om gezamenlijk de zorg aan te passen aan deze veranderende realiteit. “In Zeeland hebben we nu een ambitieus én realistisch plan. We investeren fors, dat is nodig om deze uitdaging serieus aan te pakken.” De investering opent volgens De Groot de weg voor zorgverleners om nu op grote schaal aan de slag te gaan met onder meer passende zorg, meer preventie, het verminderen van de registratielast en digitalisering. “We gaan de toekomst van de zorg samen vormgeven, dankzij deze grootschalige en innovatieve aanpak minimaliseren we oplopende wachttijden en houden inwoners toegang tot zorg.”

Samen versnellen

“Met de toekenning van de transformatiegelden komt de Zeeuwse zorgtransformatie in een versnelling”, aldus Peter Bennemeer, onafhankelijk voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie. “De toezegging voor financiering is een prachtige mijlpaal in de grote transformatie opgave voor Zeeland. En de eerste in zijn soort in Nederland, als plan voor een hele provincie.” Samenwerken in de regio is voor Zeeland niet nieuw, sinds 2020 wordt er samengewerkt tussen zorgaanbieders, alle 13 Zeeuwse gemeenten, inwoners van Zeeland en zorgverzekeraar CZ. “Die samenwerking is essentieel. Succesvolle pilots laten zien dat we dat goed doen. Maar de zorg beschikbaar houden, is een complexe maatschappelijke opgave. De komende jaren moeten we het fundamenteel anders doen. Anders hebben we tegen 2030 in Zeeland maar liefst 7.500 extra medewerkers in de zorg nodig, en die zijn er simpelweg niet."

Impact is optelsom

In het afgelopen anderhalf jaar hebben zorgaanbieders, gemeenten, inwoners en zorgverzekeraars gezamenlijk bepaald hoe de verandering van de Zeeuwse zorg eruit komt te zien. Op basis van prioritering en samenhang is een integrale en regionale aanpak met tien thema’s ontwikkeld waarbij initiatieven niet alleen binnen zorgorganisaties plaatsvinden, maar ook organisatieoverstijgend en ondersteunend zijn voor de hele Zeeuwse zorg. “Denk aan uitgebreider gebruik van thuismonitoring voor chronische patiënten met een hoog risico, of diagnostiek via röntgen op de Huisartsenspoedpost. Dat zijn twee voorbeelden die helpen om onnodige opnames op de Spoedeisende Hulp te voorkomen”, zegt Bennemeer. “Maar ook de inzet van slimme bedsensoren en incontinentiemateriaal of het terugdringen van de registratielast vermindert de personeelsinzet. Het betreft ogenschijnlijk eenvoudige voorbeelden, maar het is de veelvoud en de ketenbenadering die het verschil maken. Alleen samen bereiken we impact.”

Hard werken

Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan het ontwikkelen van het regiobeeld en transformatieplan, maar ook aan vormen voor ondersteuning van deelnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie. “Alles wat nodig is voor een geslaagde transformatie, is voorhanden. Tegelijk gaat het echte werk nu pas écht beginnen”, zegt Bennemeer. “Een zorgtransformatie van deze omvang is nieuw. Het vraagt een verregaande verandering in het leven van alle Zeeuwen en de manier waarop we werken. Daar hebben we iedereen bij nodig: van bestuurders en professionals in zorg en welzijn, van financiers én van inwoners van Zeeland.”

Oudere vrouw aan het videobellen