My Best Treatment: naar een beter zorgpad voor patiënten met longkanker

Zorgverzekeraar CZ, Tilburg University, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), MAASTRO clinic en VU Medisch Centrum zijn gestart met een multidisciplinair project om een verbeterd zorgpad longkanker te ontwikkelen.

8 juli 2016

Doel van dit zorgpad is om de behandeluitkomsten voor een patiënt te voorspellen en hem/haar expliciet mee te nemen in het beslisproces. Onder de noemer My Best Treatment moet dit toekomstige zorgpad doelmatiger worden en de patiënt aanzienlijk meer maatwerk bieden.

In de zorgpraktijk en de wetenschap zijn twee grote ontwikkelingen gaande die zorg beter, persoonlijker en doelmatiger kunnen maken: Personalised Medicine en Patient Empowerment. Zorgverzekeraar CZ, Tilburg University (TiU), het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), MAASTRO clinic en VUmc integreren deze ontwikkelingen nu in het zorgpad longkanker.

Behandeluitkomsten voorspellen op basis van medische data

Personalised Medicine is een ontwikkeling in de geneeskunde die persoonlijke kenmerken en medische informatie van een patiënt integreert in de diagnose en de behandeling. Door unieke informatie van een patiënt te koppelen aan wetenschappelijke inzichten en wereldwijde ervaringsgegevens, kunnen artsen beter voorspellen of een behandeling wel of niet zal aanslaan.

MAASTRO Clinic en VUmc hebben modellen ontwikkeld waarmee, op basis van al die medische data, de behandelresultaten van patiënten kunnen worden voorspeld. Deze uitkomsten worden vervolgens geïntegreerd in Decision Support Systems (DSS), waarna samen met de patiënt de uiteindelijke behandelmethode wordt bepaald.

Gedeelde besluitvorming met de patiënt

Patient Empowerment houdt in dat de patiënt in het beslis- en behandeltraject een centrale rol krijgt. Door de juiste informatie te geven en opties te schetsen, kan de patiënt een eigen beslissing maken. Uit onderzoek van de patiëntenfederatie NPCF blijkt dat 98% van de patiënten dat ook graag wenst. Tilburg University en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ontwerpen nu een module waarin die gedeelde besluitvorming (Shared Decision Making) centraal staat. In de module is aandacht voor de medische aspecten van longkanker en voor de psychologische en sociale gevolgen. De patiënt wordt daarop gescreend en eventueel doorverwezen.

CZ steunt My Best Treatment

CZ financiert mede de initiatieven van MAASTRO Clinic & VUmc en TiU & ETZ, zorgt voor het gezamenlijke platform My Best Treatment en verkent of deze innovaties een plaats kunnen krijgen in de structurele zorginkoop. Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren: “Wij willen door het stimuleren en ondersteunen van deze ontwikkelingen komen tot betere zorg voor onze klanten en patiënten in Nederland. Een zorgpad longkanker waarin Decision Support Systems worden geïntegreerd in de gedeelde besluitvorming is er nog niet. Daar komt nu verandering in. Wij zijn ervan overtuigd dat de introductie van My Best Treatment in het zorgpad longkanker bijdraagt aan gezondheidswinst, hogere patiënttevredenheid en doelmatigheid van de zorg. Als we dit in praktijk kunnen aantonen, willen we de ontwikkelde werkwijze ook in andere centra én zorgpaden te introduceren".

Naar boven