Nieuwe leidraad machtigingsaanvraag MSR in gebruik genomen

CZ heeft een nieuwe versie van de leidraad medisch specialistische revalidatie in gebruik genomen. Hiermee wordt de privacy van verzekerden die een machtigingsaanvraag doen nog beter geborgd. CZ voldoet hiermee aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gesteld.

15 september 2021

De AP legde de zorgverzekeraar in februari 2020 een last onder dwangsom op, omdat zij vond dat de werkwijze van CZ niet volledig in lijn was met de privacyregels. Hiertegen is door CZ beroep ingesteld bij de bestuursrechter. Tot een uitspraak is het niet gekomen. Tijdens de procedure zijn de AP en CZ opnieuw in gesprek gegaan. De nieuwe leidraad komt voort uit deze gesprekken.

Voor sommige behandelingen is voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar nodig, onder meer voor medisch specialistische revalidatie zonder opname. Zo kan beoordeeld worden of de voorgestelde behandeling de meest aangewezen behandeling is in de specifieke situatie van de verzekerde. Een verzekerde verkrijgt hiermee vooraf zekerheid over de vergoeding van de behandeling. Deze werkwijze draagt bij aan de betaalbaarheid van de zorg, en voorkomt ongelijkheid van vergoeding tussen verzekerden.

Voor de beoordeling is medische informatie nodig. Per aanvraag verschilt de benodigde informatie, maar een verzekeraar mag niet meer informatie opvragen dan noodzakelijk is. De nieuwe leidraad die in samenspraak met de AP is opgesteld, draagt daaraan bij.