Onderzoek NZa: nakomen zorgplicht

Op 12 maart 2024 publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een onderzoek over het nakomen van de zorgplicht door zorgverzekeraars. Hieruit bleek dat alle zorgverzekeraars mogelijkheden hebben om zich te verbeteren. Daarnaast kregen 2 zorgverzekeraars een maatregel opgelegd voor het niet volledig nakomen van de zorgplicht. CZ is één van de 2 zorgverzekeraars.

13 maart 2024

Wat betekent zorgplicht?

In Nederland is een basisverzekering verplicht. Iedereen heeft een basispakket voor de belangrijkste zorg. De vergoedingen voor deze zorg worden door de overheid vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. In deze wet staat ook dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben. Dit betekent dat verzekerden altijd zorg kunnen gebruiken uit het basispakket, en altijd binnen een redelijke tijd en reisafstand. Zorgverzekeraars moeten daarom voldoende zorg inkopen en bemiddelen als iemand niet snel genoeg bij een zorgaanbieder terecht kan.

Wat heeft CZ niet goed gedaan?

CZ heeft een maatregel opgelegd gekregen omdat we niet op alle onderdelen van het onderzoek voldoende scoren. Van de NZa moeten we bijhouden wat we doen om ervoor te zorgen dat verzekerden op tijd passende zorg kunnen gebruiken. Op dit moment laten we onvoldoende zien of we aan onze zorgplicht voldoen. En daar heeft de NZa gelijk in. We snappen de reden achter de maatregel en zullen op korte termijn verbetering laten zien.

Wat kunnen we met elkaar beter doen?

De NZa spreekt zorgverzekeraars ook aan op hun inspanning om op de langere termijn de zorgplicht goed in te vullen. Bij CZ is de toegankelijkheid van de zorg een van de belangrijkste focuspunten. Dit komt vooral door de tekorten aan personeel en het groeiend aantal ouderen. Daarnaast moet de zorg wel betaalbaar blijven. CZ zet zich daarom volledig in om aan de zorgplicht te voldoen. Bijvoorbeeld met zorgbemiddeling en samenwerkingen met zorgaanbieders en gemeenten. Om zo problemen in de regio aan te pakken. Als zorgverzekeraar zijn we verantwoordelijk voor de zorgplicht voor onze verzekerden. Maar een samenwerking met alle betrokken partijen is noodzakelijk om de zorg in de toekomst toegankelijk te houden.

U kunt op ons rekenen

Als verzekerden op een wachtlijst staan voor hun zorg, kunnen ze altijd bellen naar CZ. Wij gaan dan aan de slag met zorgbemiddeling. “Daar proberen we de wachttijd te verkorten”, aldus Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ. Daarnaast benadrukt De Groot: “we werken aan een structurele oplossing. Met bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen en de GGZ. Zodat de wachttijd niet alleen voor jou als persoon wordt ingekort, maar dat we op de lange termijn meer capaciteit vrijmaken.”