Online huisarts per direct beschikbaar voor Zeeuwen zonder eigen huisarts

Zeeuwse CZ verzekerden die op dit moment niet staan ingeschreven bij een huisarts, kunnen vanaf vandaag gebruik maken van een digitale vorm van huisartsenzorg. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het van groot belang dat iedereen toegang heeft tot huisartsenzorg. Daarom wordt de digitale zorg via Medicoo nu versneld aangeboden. Via www.medicoo.nl is meer informatie te vinden, waaronder een instructie voor het downloaden van de benodigde app.

24 maart 2020

Er is een groep inwoners van Zeeland die op dit moment niet staan ingeschreven bij een huisarts. Ze hebben daardoor geen vast aanspreekpunt voor vragen over hun gezondheid. Voor CZ verzekerden zonder vaste huisarts bestaat vanaf vandaag de mogelijkheid om via een app in contact te komen met een verpleegkundige of huisarts. De app is geschikt voor alle gezondheidsvragen en dus ook voor vragen die te maken hebben met het coronavirus.

Hoe werkt het?

Een verpleegkundige kan via de app gezondheidsvragen beantwoorden. Wanneer het kan en nodig is, wordt er door de verpleegkundige een beeldbel-consult met een huisarts ingepland. Voor sommige klachten moet een fysieke afspraak gepland worden met een huisarts. Als dat het geval is, dan ondersteunt Medicoo zo nodig bij het zoeken naar een huisartsenpraktijk (of huisartsenpost), waar de patiënt terecht kan voor een consult.

Innovatie en flexibiliteit

Om de komende periode te kunnen blijven zorgen voor patiënten zal naast de inzet van zorgverleners veel flexibiliteit en innovatie nodig zijn. Huisartsen krijgen op dit moment veel vragen van patiënten over het coronavirus, maar ook de reguliere zorgverlening loopt door. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, is een groot aantal huisartsen inmiddels overgestapt op een consult met hun patiënt via beeldbellen.

Versnelde invoering

Medicoo is een onafhankelijke zorgdienst van Medicinfo, in samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Het medisch team van Medicoo is opgeleid om mensen te helpen met behulp van nieuwe communicatiemiddelen zoals app of videoconsult. Het aanbieden van Medicoo is een onderdeel van het programma ‘Toekomst Bestendige Huisartsenzorg’, waarmee CZ huisartsenzorg nu en in de toekomst beschikbaar wil houden voor alle inwoners van Zeeland.

Medicoo was al in ontwikkeling, als onderdeel van de oplossing voor de huisartsentekorten in verschillende regio’s, waaronder Zeeland. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben CZ en Medicinfo besloten de dienst versneld aan te bieden, zodat ook inwoners van Zeeland zonder een vaste huisarts een laagdrempelig aanspreekpunt hebben voor vragen rondom het coronavirus.

Voor mensen die niet beschikken over de benodigde digitale vaardigheden of mogelijkheden, is de CZ Gezondheidslijn beschikbaar.

Telefoon met Medicoo app