Oordeel rechtbank: machtiging CZ revalidatiezorg is terecht

De rechtbank in Breda heeft op 4 januari 2017 geoordeeld dat het terecht is dat CZ om een voorafgaande machtiging voor revalidatiezorg vraagt. Onder meer OCA Zorg B.V. had een rechtszaak aangespannen omdat zij het hiermee oneens waren. Verzekerden die revalidatiezorg nodig hebben, moeten die zorg dus vooraf blijven aanvragen met een machtiging.

13 december 2017

Stellingen OCA verworpen

Aanbieder van revalidatiezorg OCA vond dat CZ met de machtigingseis op de stoel van de behandelend arts was gaan zitten. Dat heeft de rechter verworpen. CZ beoordeelt niet, maar als er vragen zijn over de indicatie, dan neemt CZ contact op met de arts die de behandeling heeft voorgeschreven. Daarnaast was OCA van mening dat CZ de keuzevrijheid van verzekerden zou beperken en dat CZ de machtigingsaanvragen willekeurig zou behandelen. Ook deze stellingen heeft de rechter verworpen.

Gevolg uitspraak

OCA wekt in de media de indruk dat de rechter CZ zou hebben teruggefloten. Dat beeld is onjuist. De rechter heeft CZ alleen opgedragen om 2 eerdere afwijzingen opnieuw te beoordelen. De rechter vond de onderbouwing voor deze afwijzingen namelijk niet voldoende. CZ zal de aanvragen opnieuw bekijken en nagaan of de zorg waarvoor de machtiging wordt gevraagd doelmatig is. Als CZ van mening blijft dat dat niet het geval is, dan zal die beslissing duidelijk worden toegelicht.

Machtiging toont doelmatigheid aan

CZ vindt een machtiging voor revalidatiezorg belangrijk, omdat hiermee wordt aangetoond of zorg doelmatig is. Op deze manier wil CZ de kosten van de zorgverzekering beheersbaar houden. Om de doelmatigheid te kunnen beoordelen vraagt CZ voor aanvang van het revalidatietraject wie de verwijzer is, welke voorafgaande behandeling een verzekerde heeft gehad, wat het plan is voor de behandeling en welke prijs in rekening gebracht wordt. Het is wettelijk toegestaan dat CZ deze informatie opvraagt, dat werd gisteren nog eens bevestigd door de rechtbank.

Machtiging voor revalidatiezorg blijft van toepassing

De uitspraak verandert het door CZ gehanteerde systeem dus niet. Een voorafgaande machtiging voor revalidatiezorg blijft dus nodig en CZ zal per situatie blijven beoordelen of de zorg doelmatig is.

Bekijk de uitspraak van de rechtbank

Naar boven