Oratie hoogleraar Maurits Kaptein over gebruik onderzoeksmethoden in de zorg

Maurits Kaptein bekleedt een leerstoel bij de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) die is opgezet in samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Welke rol kan data science spelen in het verbeteren van de zorg? En hoe kunnen we met data betere keuzes maken?

11 januari 2018

Eerste rede bij JADS

Vrijdag 12 januari 2018 bespreekt hoogleraar Maurits Kaptein deze vragen in zijn inaugurele rede over het gebruik van onderzoeksmethoden in de zorg. Een primeur, want dit is de eerste rede bij JADS in ’s-Hertogenbosch in de gerenoveerde kapel van de Mariënburg Campus.

In zijn rede gaat hij in op de huidige onderzoeksmethoden in de zorg en stelt dat deze niet geschikt zijn voor gepersonaliseerde zorg. De bestaande methoden zijn namelijk gebaseerd op groepen en niet op individuen. Terwijl de personalisatie van onderzoek van belang is om te bepalen waar individuele patiënten baat bij hebben in hun behandeling.

Efficiëntie experimentele studies

In de huidige zorg wordt de beste behandeling bepaald op basis van onderzoek naar de werking van medicijnen en deze te testen in experimentele studies. In dergelijk onderzoek krijgt een willekeurig geselecteerde groep patiënten een medicijn toegediend terwijl de controlegroep een placebo (nep-medicijn) krijgt. Na het experiment wordt een keuze gemaakt voor of tegen de geteste behandeling. In de rede bespreekt Kaptein dat dit niet altijd het meest efficiënt is.

Betere keuzes op basis van data

Verder licht hij toe hoe data science in de toekomst gebruikt kan worden om behandelingen beter te personaliseren en om betere keuzes te maken op basis van omvangrijke data. Hij laat zien dat door efficiënter datagebruik vaker de goede behandeling kan worden geselecteerd. In de komende jaren verwacht Kaptein deze nieuwe methoden verder uit te werken, en te integreren in de huidige zorgpraktijk, om daarmee tot een beter aanbod van zorg te komen.