Patiënt profiteert van huisartsenapp: meer tijd voor betere patiëntenzorg

Groei gebruikers door campagne van gezamenlijke huisartsen in de Limburgse Mijnstreek

Meer tijd voor de patiënt, dat is de rode draad van de aanpak van de Pluspraktijken in de Oostelijke Mijnstreek. Belangrijk onderdeel van deze inmiddels succesvol gebleken aanpak is de mogelijkheid voor patiënten om veel meer zorg en gezondheidszaken makkelijk zelf te regelen. Gemak voor de patiënt, maar ook de huisartsen ervaren iedere dag de voordelen. De huisartsen in de regio willen daarom nog meer mensen bereiken om de huisartsenapp Mijn Huisarts Online te gebruiken. Via een campagne willen zij dat voor één op de vijf inwoners van de regio het gebruik van ‘Mijn Huisarts Online’ standaard onderdeel is van de zorg.

21 februari 2022

Begin april 2021 werd de app ‘Mijn Huisarts Online’ gelanceerd. Dat is een regionale patiënten-app waarmee de patiënt nog nauwer in contact staat met de huisarts. En daar hebben zowel de huisartsen als de patiënten baat bij, vertelde voorzitter Raad van Bestuur Esther van Engelshoven van HuisartsenOZL tijdens de lancering: "Het is een effectief en eenvoudig middel om 24/7 de juiste huisartsenzorg aan te bieden. Bovendien is het een regionale app waarin zowel de huisartsenpraktijken in de regio als HuisartsenpostOZL samenwerken met als doel nog betere, efficiënte en uniforme zorg in de regio."

Mijn Huisarts Online

Flinke groei

De app kent sinds de start een flinke groei qua gebruikers. Van de 266.000 inwoners die de regio kent, heeft ruim 15% een account. De patiënten reageren positief op het gebruik van de app. En huisartsen zien het toenemend gebruik van de app ook terug: er ontstaat meer tijd en ruimte voor patiënten bij wie dat contact nu juist zo belangrijk is. Dat is een sterke motivatie voor opschaling en het gebruik van de app verder te stimuleren. Een campagne moet zorgen voor nog meer impact. De nadruk ligt daarbij vooral op de meerwaarde die gebruikers van de app ervaren. Op die manier willen de huisartsen dat 20% van de inwoners de app dit jaar nog gaat gebruiken.

Gemak en functioneel

De app biedt verschillende mogelijkheden en helpt de gebruiker om overzicht te houden over zijn zorg.

Op ieder moment kunnen de patiënten makkelijk gegevens uit het patiëntdossier inzien of een overzicht van de medicatie krijgen. Maar via de app kan ook direct gekeken worden wanneer er ruimte is in de agenda van de huisartsenpraktijk. Zo kan op ieder moment en zonder wachttijden aan de telefoon zelf een afspraak gemaakt worden. Eenvoudige gezondheidsvragen kunnen op ieder moment in een zogeheten E-consult aan de huisarts worden gesteld.

De beslisboom van ‘Moet ik naar de dokter’ die geïntegreerd is in de app helpt de patiënt om te bepalen wat de meest passende zorg is. Ook is de website thuisarts.nl via de Mijn Huisarts Online app beschikbaar waar patiënten informatie kunnen vinden over veel voorkomende klachten.

Door app meer tijd voor zorg

Het zijn illustraties van de voordelen die de app aan patiënten biedt. Maar een van de belangrijkste voordelen is dat de huisartsen in staat zijn de zorg beter te organiseren. Door de tijd efficiënt te gebruiken, kunnen zij aandacht blijven geven aan patiënten voor wie dat echt belangrijk is.

En dat is nodig, want de druk op de zorg neemt de komende periode fors toe. Vergrijzing zorgt voor een toename aan zorgvragen die steeds complexer worden. Alleen door blijvend werk te maken van vernieuwing van de zorg en de gezondheid van inwoners, blijft de zorg net zo goed en toegankelijk als vandaag.

Gezamenlijke opgave

De app is een van de regionale initiatieven die is ontstaan door intensievere samenwerking van de huisartsenpraktijken in de Oostelijke Mijnstreek, ondersteund door en in samenwerking met verzekeraar CZ. Het is onderdeel van de gezamenlijke opgave de zorg in de Mijnstreek regio te vernieuwen en klaar te maken voor de toekomstige zorgvraag.