Penders/OIM Voetzorg in staat van faillissement

Leverancier van orthopedische schoenen Penders/OIM Voetzorg (onderdeel van Feeture Voetzorg) is door de rechtbank in staat van faillissement verklaard. Alle bedrijfsactiviteiten zijn stilgelegd en het bedrijf is niet bereikbaar voor klanten.

7 maart 2023

Als zorgverzekeraar waren wij op de hoogte gesteld van de situatie. Samen met de andere zorgverzekeraars hebben we geprobeerd om met het bedrijf tot goede afspraken te komen over financiële ondersteuning en continuïteit van de zorg voor huidige klanten. Helaas is dat niet gelukt.

Dit heeft tot gevolg dat klanten op dit moment niet voorzien worden van voetzorg. De afspraken met behandelaren zijn afgezegd. We snappen dat dit voor huidige klanten onduidelijkheid en onzekerheid veroorzaakt.

De curator onderzoekt op dit moment wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele doorstart. Wij verwachten hier op korte termijn duidelijkheid over. Als zorgverzekeraar staan wij nauw in contact met de curator zodat huidige klanten snel duidelijkheid krijgen.

Vragen

Klanten van Penders/OIM Voetzorg ontvangen deze week (week 10) een brief of e-mail van de curator. In deze brief staan ook antwoorden op veel gestelde vragen.

Bent u klant bij Penders/OIM Voetzorg en heeft u toch nog vragen over de situatie, of is er sprake van een spoedgeval? Dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Center 088-5557777. Zij zullen u begeleiden en adviseren en waar nodig gidsen naar een andere zorgaanbieder.

Kunt u hulp gebruiken? We zijn er voor u

Op vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) en maandag 10 april (Tweede Paasdag) zijn wij gesloten.

Naar boven