CZ betrokken bij succesvolle pilot HMC en huisartsen voor patiënten met hartproblemen

Dankzij een maandelijks bezoek van een cardioloog van HMC (Haaglanden Medisch Centrum) aan de huisarts, halveert het aantal patiënten met hartproblemen dat door de huisarts wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis. Patiënten zijn hiermee verzekerd van kwalitatief goede zorg en worden sneller geholpen.

27 november 2018

Patiënten met hartruis, hartkloppingen of pijn op de borst kunnen dikwijls goed worden geholpen door de huisarts. Maar omdat huisartsen minder vaak hartpatiënten zien, verwijzen zij patiënten voor de zekerheid vaak door naar een cardioloog. In deze pilot kunnen huisartsen voor de patiënten waar ze over twijfelen een echo, fietstest, 24-uurs-ECG en CT-scan aanvragen. Dit is sneller geregeld dan een afspraak bij de cardioloog. Een keer per maand bespreken ze met de cardioloog de onderzoeksuitslagen en bepalen ze welke patiënt bij hen kan blijven en welke ze doorverwijzen. Zorginkoper bij CZ, Gaby Prins-Siemons: “De voorlopige resultaten van de pilot laten zien dat ruim de helft van de patiënten onder behandeling van de huisarts kan blijven. Dat is voor patiënten erg prettig, aangezien ze eerder bij hun huisarts terecht kunnen dan bij de cardioloog.”

Behoud van kwaliteit en lagere zorgkosten

Omdat de helft van de patiënten onder behandeling van de huisarts kan blijven, kunnen de cardiologen zich concentreren op patiënten die meer specialistische cardiologische zorg nodig hebben. Bijkomend voordeel is dat huisartsen en cardiologen elkaar beter leren begrijpen en het contact laagdrempeliger wordt. Daardoor kunnen ze in de toekomst overleggen op afstand, bijvoorbeeld met beeldbellen.
Omdat meerdere huisartsen bij het overleg aanwezig zijn, wordt de opgedane kennis ook direct met elkaar gedeeld. Dit heeft mogelijk als gevolg dat patiënten in de toekomst na behandeling van de cardioloog (tweede lijn) ook sneller terug kunnen naar de huisarts (eerste lijn). Met bijkomend voordeel dat de algehele zorgkosten afnemen.

De pilot is vorig jaar gestart met 5 deelnemende huisartspraktijken en loopt nog twee jaar. Inmiddels doen 20 huisartsenpraktijken mee en al meer praktijken hebben zich aangemeld. De pilot is een samenwerking van HMC met Huisartsen Kring Haaglanden, Stichting Haagse Gezondheidscentra, Arts en Zorg, CZ en Menzis.