CZ maakt premie bekend

De meest gekozen basisverzekering (Zorg-op-maatpolis) kost volgend jaar € 138,25 per maand, een stijging van € 3,75.

11 november 2022

De zorgpremie wordt bepaald door de kosten die nodig zijn om de zorg volgend jaar te betalen. Die kosten nemen toe, onder meer door de stijgende lonen en prijzen in de zorg, maar ook door vergrijzing. Daardoor stijgt de premie. Voor collectief verzekerden is deze stijging komend jaar sterker door het vervallen van de collectiviteitskorting Door de inzet van reserves wordt de stijging van de premie voor alle verzekerden beperkt. CZ zet daarvoor een bedrag van 110 miljoen euro in.

De premiestijging is lager dan de verwachting die het kabinet tijdens Prinsjesdag aankondigde. Toch wil CZ bestuursvoorzitter Joep de Groot niet spreken van een meevaller. “Het is een tijd waarin alles duurder wordt, praktisch iedereen merkt het. Dan kan een stijging van de premie extra hard aankomen, met name bij onze verzekerden in een kwetsbare positie. En we weten dat financiële problemen een enorm effect hebben op het welzijn en de gezondheid van mensen. Tegelijkertijd stijgen de zorgkosten wel door, dat knelt enorm.” Om de stijging van de premie te beperken, wordt door CZ 3 euro per maand per verzekerde ingezet uit de reserves.

Niet alleen de grens van de betaalbaarheid is in zicht, ook het verwachte personeelstekort zal de komende periode verder toenemen. “Het eerlijke verhaal is dat we met hetzelfde aantal mensen meer zorg moeten gaan leveren. Dat betekent dat de zorg moet veranderen. Dat is geen eenvoudige opgave, al zien we op verschillende plekken dat het kan. Wij blijven ons hiervoor continu inzetten, want het is noodzakelijk om nu door te pakken en keuzes te maken. Toegankelijkheid van goede zorg is geen vanzelfsprekendheid.”

Om invulling te geven aan de noodzakelijke veranderingen in de zorg werkt CZ samen met verschillende zorgverleners en andere organisaties. “Steeds meer geld uitgeven is geen duurzame oplossing,” aldus De Groot. “We moeten op een verstandige manier investeren. Bijvoorbeeld in het gebruik van innovatieve mogelijkheden die het beschikbare zorgpersoneel kunnen ondersteunen of meer tijd voor de patiënt opleveren. Er zijn veel innovaties beschikbaar, we hebben niet meer de luxe om deze op de plank te laten liggen.” Eén van de voorbeelden is de samenwerking met een Brabantse GGZ-instelling op het gebied van mentale gezondheidscentra die uitgaat van een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak. Het is een beweging die antwoord biedt op de groeiende wachtlijst en veranderde zorgvraag. Door een verkennend gesprek met een GGZ-professional voordat een eventuele verwijzing vanuit de huisarts plaatsvindt, kan eerder vanuit een breed perspectief worden vastgesteld welke hulp het best past bij de vraag. Dit levert beter passende zorg op en voorkomt onnodig wachten op de wachtlijst.

“We moeten vooral niet uit het oog verliezen wat belangrijk is voor de patiënt, en dat gaat verder dan alleen kijken naar medische zorg,” benadrukt De Groot. “De zorg biedt goede medische oplossingen, maar soms is de onderliggende vraag niet per se van medische aard. Zo worden mensen soms letterlijk ziek van geldzorgen, in de huidige tijd neemt die groep alleen maar toe. Sociale problematiek heeft grote impact op de gezondheid van mensen, maar we kunnen dat niet met zorg oplossen. Die oorzaak aanpakken is echte preventie.” Vanuit die gedachte werkt CZ onder meer samen met 53 gemeenten aan een brede aanpak voor mensen met multiproblematiek.

Uiterlijk 12 november maken wij de premies van onze andere basisverzekeringen voor 2023 bekend.

CZ Hoofdkantoor in Tilburg