Reactie op uitingen lid van ledenraad CZ

Eén van de leden van onze ledenraad heeft zich op Twitter geuit op een manier die niet in lijn is met de waarden van CZ. Hoewel de uitingen op geen enkele wijze verband houden met de activiteiten van de ledenraad, nemen CZ en de ledenraad afstand van de betreffende uitingen.

5 juni 2020

CZ is er voor iedereen in onze samenleving. Dat is wie we zijn en binnen alle geledingen en activiteiten willen laten zien. De uitingen van het betreffende lid van de ledenraad passen hier niet bij. Wij gaan hier op korte termijn met dit lid over in gesprek.

De ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ voldoende invloed hebben op het beleid. Het is hiermee een belangrijk adviesorgaan en is zoveel mogelijk een afspiegeling van al onze verzekerden. Iedereen die is verzekerd bij CZ kan lid worden van de ledenraad.

Als zorgverzekeraar zijn we er voor iedereen!

Namens Raad van Bestuur CZ
Joep de Groot
Arno van Son

Namens de ledenraad CZ
Jorrit Ebben (voorzitter)

Update 10 juni 2020

In vervolg op bovenstaand bericht is het betreffende lid door de ledenraad uitgenodigd om het gesprek aan te gaan over zijn positie in de ledenraad. Die bijeenkomst staat deze week gepland en zal plaatsvinden met de voltallige ledenraad. De ledenraad zal hierna bespreken wat de gevolgen zijn van de uitlatingen op het functioneren van het lid binnen de ledenraad.

De afgelopen dagen ontvingen wij meerdere berichten met het verzoek om het betreffende lid per direct uit de ledenraad te zetten. Wij begrijpen de verwachting die mensen hebben om snel maatregelen te nemen. Tegelijkertijd betrachten we ook zorgvuldigheid. Om die reden hebben wij afgelopen vrijdag direct afstand genomen van de uitlatingen en aangegeven in gesprek te gaan. Gelet op de positie van de ledenraad in de organisatie, is het als eerste aan hen om hier namens alle leden en verzekerden bij CZ een afweging te maken.

Update 22 juni 2020

Het bestuur van CZ en de heer Martin Bos, die sinds 1 januari 2015 lid is van de CZ ledenraad, hebben in goede gezamenlijkheid geconstateerd dat de politieke activiteiten van de heer Bos kunnen schuren met zijn rol als lid van de ledenraad. Daarom heeft de heer Bos besloten, in goed overleg met het bestuur van CZ, dat hij terug zal treden uit de Ledenraad. Martin Bos heeft zich de afgelopen 5½ jaar een constructief lid van de Ledenraad getoond met respect voor alle groepen uit de maatschappij. Daarbij heeft hij zich altijd met verve ingezet voor de brede maatschappelijke belangen van - met name - de Zeeuwse CZ-verzekerden. Beide partijen kijken terug op een goede samenwerking.