Rogier van der Hooft per 1 mei 2024 bestuurder Zorg bij CZ

Per 1 mei 2024 start Rogier van der Hooft bij zorgverzekeraar CZ in de rol van bestuurder Zorg. CZ wijzigt op dit moment haar organisatiestructuur die onder meer omvat dat de directielaag onder het bestuur verdwijnt en de bestuurslaag wordt verbreed van een tweekoppig team naar zeven personen. De eerste vier vacatures daarvoor zijn inmiddels ingevuld.

30 april 2024

De 47-jarige Rogier van der Hooft zal Zorginkoop en -transformatie als aandachtgebied op zich nemen. Rogier: ‘In 2001 ben ik gestart bij CZ, bij de divisie Zorg in het Inkoopteam Huisartsenzorg en Farmacie. In 2008 heb ik de overstap gemaakt naar Marketing en de afgelopen vijf jaar was ik bestuurder van de stichting CbusineZ. Een prachtige plek waarin ik met het CbusineZ-team kon werken aan versnelling en opschaling van impactvolle zorginnovaties. In mijn rol als bestuurder Zorg bij CZ wordt het continu balanceren in maatschappelijke impact: je wilt voor je verzekerden een betaalbare premie dus moet je ook sturen op de kosten van zorg maar je wilt ook bouwen aan een toekomstbestendig stelsel waarbij de zorg toegankelijk blijft voor wie het nodig heeft.’ Voormalig zorgdirecteur Joël Gijzen zal in het team van Rogier bij CZ de rol van business-expert Zorg gaan vervullen.

Rogier van der Hooft