Samen innoveren van de zorg aan patiënten met Parkinson

Thuis de zorg ontvangen waarvoor je vroeger naar het ziekenhuis moest. Voor patiënten met Parkinson die onder behandeling zijn bij het Elkerliek en het Zuyderland Medisch Centrum is dit inmiddels mogelijk. De twee ziekenhuizen maken niet alleen gebruik van de Sanacoach Parkinson, ze onderzoeken ook de effecten van de inzet ervan in een wetenschappelijke studie.

3 februari 2022

Met de tijd mee

Patiënten met de ziekte van Parkinson komen met regelmaat op bezoek in het ziekenhuis. Tijdens een bezoek aan de polikliniek bespreken zij met de neuroloog hoe het de afgelopen tijd is gegaan. Die periodieke controles zijn, hoewel medisch noodzakelijk, vaak belastend voor de patiënt en hun naasten. Door inzet van de Parkinsoncoach kunnen patiënten nu ook thuis in de app bijhouden hoe het met ze gaat. Ze kunnen educatie modules volgen en waar nodig via de app contact opnemen met het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan op afstand de patiënten monitoren en zodoende goede zorg blijven bieden. Als het nodig is komen patiënten naar het ziekenhuis, maar de eerste ervaringen laten zien dat dit echt minder hoeft dan voorheen.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Zuyderland Medisch Centrum is één van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de Parkinsoncoach. En in ditzelfde ziekenhuis ontstond ook de behoefte om de effecten van de inzet van de coach wetenschappelijk te onderzoeken. Wat zijn de effecten op de geleverde kwaliteit van zorg en de toegankelijkheid ervan? En is de inzet van de coach ook kosten-effectief?

Voor dit onderzoek zocht het Zuyderland naar partner ziekenhuizen die wilde deelnemen en zo wilde meehelpen om data te verzamelen. Omdat het Zuyderland een Duurzame Coalitie vormt met zorgverzekeraar CZ, zitten zij ook in een netwerk met andere Duurzame Coalitie ziekenhuizen. Eén van die huizen is het Elkerliek ziekenhuis. Zij bleken al snel enthousiast voor deelname. Vanaf januari 2022 krijgen hier de eerste patiënten met de ziekte van Parkinson ook de coach aangeboden.

Zorgen voor toekomstbestendige zorg

Het aantal mensen dat de komende jaren zorg nodig heeft, neemt in een rap tempo toe. Helaas zien we ook dat er niet voldoende zorgpersoneel zal zijn om de zorg te verlenen zoals we dat nu gewend zijn. We zullen dus met elkaar een slimme manier moeten vinden om de zorg in het ziekenhuis toegankelijk én betaalbaar te houden. Waar ziekenhuizen en zorgverzekeraar voorheen altijd elk jaar opnieuw afspraken maakten, hebben zowel Elkerliek als Zuyderland nu meerjarige afspraken gemaakt over kwaliteit, toegankelijkheid, kosten en het werkplezier van zorgmedewerkers. We noemen dat een Duurzame coalitie. Vanuit deze Duurzame coalitie werken we intensief samen om de zorg in het ziekenhuis klaar te maken voor de toekomst.