Samenwerken aan betere zorg in Zeeland

Vandaag heeft de commissie Toekomstige Zorg Zeeland* haar visie op de toekomst van de Zeeuwse zorg aangeboden aan minister Schippers. De commissie bedankt de 125 Zeeuwse burgers die hieraan meewerkten op hun vrije zaterdag in mei. Ook dankt zij alle zorgaanbieders voor het mee ontwikkelen van deze visie in zo’n korte tijd.

7 juli 2016

Behoeften burgers uitgangspunt

CZ nam als grootste zorgverzekeraar in deze regio eerder dit jaar het voortouw in het zoeken naar oplossingen voor de zorgproblemen in Zeeland. In drie maanden heeft de commissie Toekomstige Zorg Zeeland vervolgens samen met de Zeeuwse burgers en de grootste zorgaanbieders een visie ontwikkeld op de toekomstige zorg in Zeeland. Een visie waarbij de behoeftes van de burger leidend zijn voor de vormgeving van de zorg. Deze zijn ook vertaald naar een plan van aanpak.

Oplossingen die passen bij Zeeland

De zorg in Zeeland staat al geruime tijd onder druk. De bevolking vergrijst en dat leidt tot veranderende zorgbehoeften. Hiervoor zijn oplossingen nodig die passen bij het specifieke karakter van Zeeland: een dunbevolkte provincie met een kwetsbare infrastructuur. De oplossingen uit de visie worden de komende tijd concreet uitgewerkt.

*De leden van de commissie Toekomstige Zorg Zeeland zijn:

  • Victor Slenter, voormalig directeur GGD Zeeland, momenteel directeur van het Capaciteitsorgaan in Utrecht (voorzitter)
  • George van Heukelom, gedeputeerde provincie Zeeland (lid)
  • Wim van der Meeren, voorzitter Raad van Bestuur CZ (lid)

Bekijk de visie op zorg in Zeeland

Naar boven