Slimme software voor Santeon ziekenhuizen helpt bij verlichting druk op IC-capaciteit en -personeel

Santeon gaat de software van Pacmed implementeren als extra hulpmiddel om de gemiddelde ligduur en het aantal heropnames op de IC te reduceren. De verwachting is dat de toepassing leidt tot een reductie in ligdagen en heropnames. De beslissingsondersteunende software, Pacmed Critical, zal na implementatie de komende jaren verbeterd en uitgebreid worden tot een IC-breed ondersteunend systeem om efficiëntere en op de individuele patiënt gerichte IC-zorg te leveren. Daarmee kan het, naast maximaal opleiden van personeel en het nog beter inrichten van de IC-zorg, een belangrijk onderdeel zijn in de oplossing voor de huidige problematiek omtrent IC-capaciteit en de uitdagingen in de toekomst.

6 april 2022

Noodzakelijke ondersteuning

Het wordt steeds duidelijker dat er een oplossing moet komen voor het chronische en groeiende tekort aan IC-capaciteit. De zorg voor vitaal bedreigde patiënten moet slimmer en efficiënter worden ingericht, zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. COVID-19 heeft deze noodzaak pijnlijk duidelijk gemaakt. Ook in de Santeon ziekenhuizen blijkt dat het opschalen van IC-capaciteit alleen niet voldoende is om deze uitdaging op een duurzame manier op te vangen. Om de toegankelijkheid en kwaliteit van de IC-zorg te verhogen, hebben de Santeon ziekenhuizen daarom besloten om in samenwerking met Pacmed datagedreven technologie in te zetten als extra hulpmiddel om de druk op de IC mogelijk te kunnen verlagen.

Voor de slimme software die hiervoor wordt ingezet, wordt de medische data van een groot aantal Santeon patiënten gebruikt. Het primaire doel is om efficiëntere en persoonlijkere zorg te leveren en daarmee waarde voor de patiënt toe te voegen. De balans tussen benodigde IC-zorg en beschikbare capaciteit wordt daarmee toekomstbestendiger. Dit wordt onder andere gerealiseerd doordat de software ondersteunt bij de keuze om IC-patiënten op het juiste moment naar een afdeling over te plaatsen gericht op verder herstel. Het model, ontwikkeld met het VUmc, is hiertoe in staat doordat zij van duizenden opnames heeft geleerd welke combinatie van kenmerken maakt of een patiënt een risico op heropname of overlijden heeft.

Omdat de software is ontwikkeld in nauwe samenwerking met artsen kunnen zij de informatie vertrouwen en past deze naadloos in de huidige werkwijzen. De software zal worden getoetst aan de hoogste standaarden. Hiervoor gebruiken de Santeon ziekenhuizen de onlangs ontwikkelde leidraad voor kwalitatieve diagnostische en prognostische toepassingen van AI in de zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ondersteund door zorgverzekeraars

De meerjarige samenwerking met Pacmed past bij de ambitie van Santeon om datagedreven te leren en te verbeteren, voorop te lopen bij zorginnovaties en de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. De samenwerking wordt opgestart met het Maasstad Ziekenhuis, OLVG en het St. Antonius Ziekenhuis. In een latere fase zullen de overige Santeon ziekenhuizen aanhaken.

“Als Santeon willen we een versneller van vernieuwing zijn. Ook op de IC is innoveren, en daarmee de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg verbeteren, belangrijker dan ooit. Hier zetten we ons als zeven ziekenhuizen samen voor in, en dat in samenwerking met Pacmed en zorgverzekeraars doen is van grote waarde”, aldus Pieter de Bey, directeur van Santeon.

Santeon en Pacmed werken al langer samen op het gebied van verbetering van zorg door datagedreven technologie. Voornamelijk door de jarenlange ervaring van Pacmed met deze technologie en doordat zij als enige Nederlandse organisatie beschikken over een CE-gecertificeerde medisch hulpmiddel voor ontslag op de IC op basis van machine learning. Santeon is op haar beurt een aantrekkelijke partner voor Pacmed door haar unieke combinatie van topklinische zorg grootte en slagkracht.

Wouter Kroese, directeur van Pacmed: “In deze samenwerking zetten we de stappen die ziekenhuizen in heel Nederland in staat zullen stellen datagedreven technologie op laagdrempelige wijze in te zetten en om deze tot maximale en duurzame maatschappelijke waarde te laten komen.”

De samenwerking wordt ondersteund door zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis, die het belang van inzet van schaalbare, datagedreven technologie onderschrijven.

Op dit moment is het financieel gezien vaak niet in het belang van ziekenhuizen en leveranciers om technologie te ontwikkelen en in te zetten ten gunste van patiënt en de Nederlandse belasting- en premiebetaler. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen Santeon, Pacmed en de verzekeraars is om tot duurzame afspraken te komen over het verdienmodel, de prijsbepaling en co-creatie van datagedreven technologie, zodat innovatie daadwerkelijk leidt tot het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.