Sneller behandelen in GGZ door ruimte in regelgeving

Patiënten in GGZ soms wel twee keer zo snel geholpen

Zorgverzekeraar CZ heeft samen met een aantal zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg stappen gezet voor kortere wachttijden in de GGZ. Mensen die nu nog te lang moeten wachten op behandeling in de gespecialiseerde GGZ kunnen daardoor eerder en laagdrempeliger worden geholpen in de generalistische basis GGZ.

22 mei 2019

In veel gevallen kan de wachttijd voor behandeling met de helft worden verkort. Naar schatting kunnen elk jaar 5.000 patiënten die verzekerd zijn bij CZ hier profijt van hebben.

Keuze voor passende behandeling

Marieke Verlee, zorginkoper bij CZ, is trots op wat gezamenlijk is bereikt. “Dit is een mooi voorbeeld van co-creatie. We hebben gezorgd voor meer ruimte in de regelgeving waardoor er meer mogelijkheden zijn voor behandeling in de generalistische basis GGZ. Met deze ruimte hebben behandelaren bij deze aanbieders meer tijd en kunnen daardoor ook patiënten met wat meer complexe problematiek helpen. Patiënten kunnen nu kiezen voor een behandeling waarvoor ze een stuk minder lang hoeven te wachten.”

Ook GGZ aanbieders Centiv en Indigo Brabant zijn overtuigd dat Eleo een positieve bijdrage gaat leveren aan het terugdringen van de wachttijden in de GGZ. Wouter Hoge, directeur Centiv zag al langer dat er mogelijkheden waren om bepaalde doelgroepen die nu lang moeten wachten eerder te behandelen. “CZ pikte dit signaal goed op en samen gingen we ermee aan de slag. Mooi om zo samen te werken, zo kunnen we er samen voor zorgen dat wachttijden gaan dalen.” Bas Dirken, directeur bij Indigo Brabant geeft aan dat het belangrijk is dat er door Eleo een groep patiënten in de basis GGZ behandeld kan gaan worden die voorheen werden doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ. “Goed nieuws voor veel patiënten die nu lang moeten wachten. We moeten ons echter ook realiseren dat voor een aantal patiënten echt behandeling in de gespecialiseerde GGZ nodig is. Daarom is het belangrijk dat samen met de huisarts wordt gekeken welke behandeling het meest passend is.”

Wachtlijsten veelkoppig monster

Er staan naar schatting rond de 88.000 patiënten op de wachtlijst in de GGZ. De wachtlijstproblematiek is groot, erkent Marieke Verlee. “Een veelkoppig monster waarvoor niet één oplossing is, want de wachtlijstproblematiek kent vele oorzaken.” De heilige graal wil ze deze oplossing dan ook zeker niet noemen. “Maar voor iedere patiënt die nu maanden eerder geholpen kan worden, is dit een belangrijke stap.” Inmiddels hebben ook andere GGZ instellingen interesse getoond.

Innovatieprestatie

De ruimte in de regelgeving is door de Nederlandse Zorgautoriteit aangemerkt als een innovatieprestatie. Zo kan met toestemming van de zorgautoriteit drie jaar lang ervaring worden opgedaan met Eleo. Zorgverzekeraars kunnen vanaf dit jaar afspraken maken met generalistische basis GGZ instellingen over de behandeling voor persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen en behandeling voor mensen met meerdere diagnoses. Naast ruimte in regelgeving stimuleert CZ ook op andere manieren om de wachtlijsten in de GGZ terug te dringen. Zo komt in het inkoopbeleid 2020 de toegang tot digitale zorg bij psychische problemen nadrukkelijk aan bod met als doel zorgaanbieders hier op in te laten zetten.