Snellere en betere kwaliteit van geneesmiddelzorg in Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen heeft sinds dit jaar officieel een Farmaceutisch Steunpunt. Dankzij deze ontwikkeling is de medicatieoverdracht na een consult of opname in het ziekenhuis sterk verbeterd. Het bespaart zorgverleners tijd en patiënten ontvangen sneller hun medicatie. Een initiatief van zorgverleners dat bijdraagt aan goede en toegankelijke zorg in de regio en dat daarom kan rekenen op steun van zorgverzekeraar CZ.

13 juni 2022


Zeeuws-Vlaanderen is landelijk gebied met relatief weinig inwoners, het ziekenhuis kent geen poliklinische apotheek. Na een poliklinisch consult of opname kunnen patiënten voor medicatie terecht bij hun eigen lokale apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Niet langer pingpongen, maar snel duidelijkheid

“Medicatieoverdracht is hier essentieel, maar in de praktijk bleek dat daar ruimte voor verbetering is”, zegt Els Dewit, apotheker in Axel. “Patiënten worden tijdens een consult of ontslag uit het ziekenhuis vaak overladen met informatie. Het is dan ook niet vreemd dat ze niet alles even goed meer weten als ze bij mij aan de balie staan. Voordat het Farmaceutisch Servicepunt er was, moest ik dan contact opnemen met de specialist om die onduidelijkheid op te helderen. Dat was vaak heen en weer pingpongen. Dat kostte mij en de specialist soms best veel tijd, en de patiënt moest wachten op zijn medicatie. Soms zelfs tot de volgende dag.”

Geneesmiddelen

Vragen en expertise komen samen

Met het Farmaceutisch Servicepunt dat is gevestigd in apotheek Epicurus in Terneuzen, is de snelheid en kwaliteit van de geneesmiddelenzorg nu sterk verbeterd. Het is de centrale plek waar vragen en expertise samenkomen. Er is altijd een apothekersassistente uit de apotheek beschikbaar via mail of telefoon, onduidelijkheden kunnen zo sneller opgehelderd worden. Zonder dat de medisch specialist overbodig lastig gevallen hoeft te worden, krijgen patiënten op deze manier eerder hun medicatie.

Zonder inzicht geen verbetering

Het initiatief kwam vanuit de praktijk, apothekers en apotheekhoudende huisartsen zagen samen met de specialisten een kans voor verbetering. Het Farmaceutisch Servicepunt is dan ook echt het resultaat van een samenwerking. “Op het oog een eenvoudige oplossing, maar minder vanzelfsprekend als gedacht. Want geen enkele partij kan dit soort vraagstukken alleen oplossen”, benadrukt Els. “Het is belangrijk dat je elkaar leert kennen en inzicht krijgt in elkaars werkwijze. Dan pas kan je zien wat je van elkaar nodig hebt.” En dat biedt kans om werkwijze verder aan te passen en te verbeteren. Een analyse moet in beeld brengen waar veelvoorkomende knelpunten zitten, zo kunnen vragen en onduidelijkheden in de toekomst worden voorkomen.

Verbetering ook voor toekomstbestendigheid van zorg in de regio

“Het is een unieke oplossing voor een unieke regio, aan de manier waarop samen is gewerkt kan een voorbeeld worden genomen” zegt Floris-Jan de Haan van CZ. Nadat de zorgverzekeraar eerder de succesvolle pilot heeft ondersteund, betaalt CZ nu ook de kosten voor het Servicepunt. “De druk op de toegang van zorg neemt in Nederland steeds meer toe, en dat is in deze regio nog sterker merkbaar. Het is daarom belangrijk om nu al actie te ondernemen en te anticiperen op dreigende tekorten. Het ServicePunt biedt niet alleen betere en snellere zorg, maar doordat zorgverleners geen onnodig tijd kwijt zijn draagt het ook bij aan de toekomstbestendigheid van de zorg.”