Tegemoetkoming elektriciteitskosten thuisbeademing

Sinds kort is duidelijk dat verzekerden, die gebruik maken van mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie, recht hebben op een tegemoetkoming in de elektriciteitskosten. Dankzij inspanningen van de zorgverzekeraars heeft het Zorginstituut hier uitsluitsel over gegeven.

12 september 2019

Verzekerden hebben inderdaad recht op een tegemoetkoming. De precieze hoogte van deze vergoeding wordt nog bepaald. Ondertussen krijgen verzekerden van CZ een voorlopige tegemoetkoming van 1,44 euro per dag.

Voorlopige tegemoetkoming 2019

Vooruitlopend op dit besluit had CZ al een tijdelijke regeling voor haar verzekerden. Dit betekent dat elektriciteitskosten voor mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie over het jaar 2019 gedeclareerd kunnen worden bij CZ. Over eerdere jaren is het niet mogelijk om een vergoeding te krijgen. De hoogte van de tegemoetkoming voor elektriciteitskosten is € 1,44 per dag (€ 43,80 per maand en € 131,40 per kwartaal).

Definitieve vergoeding vanaf 1 januari 2020 wordt nog bepaald

Omdat het een nieuwe vergoeding betreft is het van belang om zorgvuldig het juiste bedrag vast te stellen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is hier onder andere met Centra voor Thuisbeademing over in gesprek. Bijvoorbeeld over de verschillende type apparaten en het aantal uren per dag dat een apparaat gebruikt wordt. Zo voorkomen we dat patiënten voor verrassingen komen te staan. Als het definitieve bedrag bekend is, passen wij de vergoeding aan als dit nodig blijkt.

Vragen?

Verzekerden die vragen hebben over de tegemoetkoming van elektriciteitskosten voor mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie, of deze willen aanvragen, kunnen contact opnemen met onze klantenservice.