Terugblik inspiratiesessie redesign van zorgprocessen

Op 5 april organiseerden CZ, innovatiebedrijf CbusineZ, Design Driven Innovation Studio VanBerlo en TIAS School for Business and Society de inspiratiesessie ‘Redesign van zorgprocessen, van praten naar doen!'

12 april 2018


In het Innovation Powerhouse van VanBerlo inspireerden 80 bestuurders, directeuren en managers (uit de zorg, ICT, overheid en het bedrijfsleven) elkaar om impact te creëren op vraagstukken uit de praktijk.

Beweging in gang

Menno Jansen, programmamanager E-health van CZ: ‘Wij kijken positief terug. Samen met TIAS en VanBerlo wil CZ een beweging in gang zetten. De grote uitdaging van e-health is niet de technologie, maar de manier waarop de technologie geïmplementeerd kan worden in de zorg. Dat vraagt om een nieuwe inrichting van zorgprocessen en om stakeholders die bereid zijn zich aan te passen en samen te werken, vaak met nieuwe partners over bestaande ketens heen. Veel aanwezigen gaven aan dat ze ook na de sessie willen bijdragen aan de besproken praktijkcases. Alle inzichten werken we uit en brengen we in de cases in. De trein rijdt, maar we kunnen nog meer reizigers gebruiken. Mensen die interesse hebben, zijn van harte welkom.’

Terugblik bijeenkomst

Onder leiding van dagvoorzitter Lea Bouwmeester trapte Joep de Groot af namens CbusineZ, het innovatiebedrijf van CZ. Hij benadrukte het belang van innovaties in de zorg en concludeerde dat het vooral aankomt op doorzettingsvermogen, samenwerken en strategisch wendbaar zijn. Hoogleraar Strategisch Management en Organisatie Filip Caeldries schetste de randvoorwaarden waaraan strategisch wendbare organisaties voldoen: sensing, mobility en unity. ‘En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan want slechts een klein percentage van organisaties wordt door medewerkers nu als strategisch wendbaar gezien.’ Ondernemer en hoogleraar Ad van Berlo ging in op de kracht van design thinking: ‘In mijn ogen is deze outside in benadering, die de nadruk legt op het betrekken van alle stakeholders in het proces, de juiste aanpak voor de complexe problemen van deze tijd.’

Ervaringen en dilemma’s

Daarna sprak de dagvoorzitter met sprekers en bestuurders over hun ervaringen en dilemma’s, waaronder Cathy van Beek (Radboudumc) Marie-Louise Vossen (GGzE), Joël Gijzen (CZ) en Roel Goffin (Zuyderland Ziekenhuis). Gijzen belichtte de uitdaging van zorgverzekeraars om te zorgen voor goede en betaalbare zorg. Goffin ging in op de financiële gevolgen van e-health. ‘We zien bij het Zuyderland Ziekenhuis dat het e-healthprogramma ‘mijn IBD-coach’ bijvoorbeeld leidt tot een fors omzetverlies. Dat is geen reden om e-health dan maar tegen te houden. ‘Wij zijn primair op aarde om goede zorg te leveren, niet om winst te maken.’

Daarna gingen deelnemers in groepen in gesprek over vraagstukken uit actuele praktijkcases van CZ. Dit zijn cases van Zuyderland Ziekenhuis (Living Lab van CZ voor e-health ziekenhuiszorg), gemeente Breda, zorgaanbieders en Sensara (ouderenzorg), zorggroep Het Huisartsenteam/praktijk De Keen (huisartsenzorg) en GGzE (geestelijke gezondheidszorg) die e-health toepassen en in de praktijk merken dat voor een succesvolle toepassing redesign van zorgprocessen nodig is. Bijvoorbeeld om omzetdaling of weerstanden bij zorgaanbieders of patiënten te voorkomen. Aan de hand van de Context Design Radar van VanBerlo - een instrument uit de design thinking methodiek om snel beeld te krijgen van de context - werden nieuwe inzichten opgehaald. Afsluitend prikkelde Gilbert Gooijers (CEO van CM.COM) de aanwezigen met zijn ervaringen uit een geheel andere sector (mobiele diensten) om daadwerkelijk snel op veranderingen in te spelen.

Ook bijdragen?

Wilt u ook bijdragen aan redesign van zorgprocessen in genoemde praktijkcases? Werk uw bijdrage uit en neem contact op met Menno Jansen, programmamanager E-health van CZ via telefoonnummer 06 53 85 81 87.