Tilburg University en CZ bundelen expertise in Kennisinstituut Zorgstelsel

Bij de komende verkiezingen is het zorgstelsel een belangrijk thema. Alle politieke partijen hebben de zorg hoog op de agenda staan: de een wil het zorgstelsel behouden, een ander wil het zorgstelsel sterk aanpassen, weer een ander pleit voor de invoering van een zorgfonds. Tilburg University (School of Economics and Management) en CZ gaan samenwerken in de academische werkplaats Kennisinstituut Zorgstelsel met als doel het samenbrengen en creëren van kennis rondom zorgstelsels, in het bijzonder het Nederlandse zorgstelsel. Deze kennis is voor veel partijen onontbeerlijk om een goed onderbouwd beleid uit te stippelen. Op 18 maart ondertekenen Tilburg University en CZ een overeenkomst waarin ze de samenwerking formeel vastleggen.

16 maart 2021

De academische werkplaats beoogt de werking van het zorgstelsel in Nederland te verbeteren, zodat het zorgstelsel (nog) beter de publieke doelen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg dient. Oplossingsrichtingen worden in eerste instantie gezocht bij de basisverzekering en dan specifiek op de zorginkoopmarkt en zorgverzekeringsmarkt. “Debatten over keuzes in de zorg en ons zorgstelsel worden vaak gedomineerd door theoretische concepten of ideologische beelden. Een groot risico is dat de effectiviteit daarbij uit het oog wordt verloren. Met de academische samenwerking willen we toewerken naar objectieve en wetenschappelijke inzichten. Bewezen inzichten kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor politieke besluitvorming. Op die manier kunnen we ook voor de toekomst onze positie als een van de beste zorgstelsels ter wereld behouden”, aldus Joël Gijzen, CZ.

Samenwerking onderzoek en onderwijs

Het Kennisinstituut Zorgstelsel heeft een promovendus aangesteld die in dienst van CZ en onder begeleiding van een hoogleraar van Tilburg University onderzoek verricht. Daarnaast volgt er elk collegejaar één masterstudent Economics bij het Kennisinstituut een traineeship, dat steeds afgerond wordt met een masterthesis. Bovendien zullen er losse onderzoeken onder regie van het instituut worden uitgevoerd door onderzoekers en PhD studenten van Tilburg University. Bijzonder aan deze samenwerking is dat de onderzoekers gebruik kunnen maken van de praktijkkennis en expertise die bij CZ voorhanden is en dat de onderzoekers gebruik kunnen maken van geanonimiseerde declaratiedata. Afgelopen jaren zijn er onderzoeken verricht naar de effectiviteit van single-payer versus multi-payer zorgstelsel, het bestaan van natuurlijke monopolies in de Nederlandse gezondheidszorg en verschillende productieprikkels afhankelijk van het type dienstverband van zorgverleners.

Uniek in Nederland

In het Kennisinstituut wordt geen toegepast beleid binnen het stelsel geëvalueerd, maar worden juist de principes en kaders van het stelsel onder de loep genomen. Onderzocht wordt onder andere wat de welvaartseffecten zijn van een verandering van deze principes of kaders. “Door de ervaring en knowhow van CZ te combineren met de expertise van Tilburg University op het gebied van gezondheid en markteconomie ontstaat een uniek startpunt om de Nederlandse en andere zorgstelsels te evalueren en te verbeteren", aldus professor Jan Boone, een van de leden uit de stuurgroep.