Unieke samenwerking om CZ-verzekerden met multiproblematiek te helpen enorm geslaagd

Project krijgt navolging in ruim 45 gemeenten

Afgelopen week werden op een congres in Den Haag de resultaten bekend gemaakt van het Sociaal Hospitaal. CZ sloot in 2017 een uniek en innovatief contract om met maatwerk verzekerden in Den Haag te helpen met hun bestaansonzekerheid. Denk daarbij aan schulden, armoede- en gezondheidsproblemen. Met een zogenoemde Health Impact Bond is een Sociaal Hospitaal gestart waarin zorgverzekeraar CZ, de Gemeente Den Haag en het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) samen optrokken. In totaal zijn 136 Haagse huishoudens door IPW geholpen. Door uitzonderingen op de (beleids)regel mogelijk te maken en écht maatwerk te bieden voor inwoners die dat nodig hebben, verwachtten gemeente en CZ in 2017 zowel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van inwoners als aan de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. Dat is gelukt. Het grootste deel van de deelnemers heeft aangegeven een betere kwaliteit van leven te ervaren en het heeft geleid tot een kostenbesparing van 3 miljoen euro, vooral voor de gemeente Den Haag.

22 oktober 2020


De schuldenproblematiek in Nederland baart CZ als zorgverzekeraar zorgen. En niet alleen omdat we van dichtbij zien dat wie schulden heeft vaak door boetes van de regen in de drup komt en wie op meer plekken schulden heeft vaak wel heel veel ‘hulp’ om zich heen heeft maar tóch niet echt van zijn schuld af komt. Als je vervolgens bedenkt dat het hebben van schulden vaak grote invloed heeft op het welbevinden en functioneren van mensen dan is de cirkel rond. Wie gek wordt van de schulden is niet echt geholpen met een gang naar de huisarts of een gesprek bij de psycholoog, dan pak je het probleem niet aan bij de kern. CZ heeft jaren geleden haar benadering van verzekerden met een betalingsachterstand al fors veranderd. Meer maatwerk, andere benadering. Verzekerden die op veel meer terreinen problematiek ervaren, konden wij niet alleen helpen. Zo is onder meer de samenwerking met de gemeente Den Haag en IPW ontstaan

.

Andere manier van denken

Om het project te kunnen draaien heeft CZ een bedrag voorgefinancierd. Dit is onder andere ingezet om in specifieke casussen doorbraken te forceren waarmee een toekomstperspectief kan worden geschapen maar ook voor onderzoek. Arno van Son van de raad van bestuur van CZ: ‘Als CZ hebben wij hier onze nek voor uitgestoken. Het vergt een andere manier van denken omdat je investeert om erger leed te voorkomen terwijl we juist gewend zijn de zorg voor deze mensen te betalen. De resultaten laten nu zien dat voorfinanciering door een private partij niet nodig is. Gemeenten kunnen dit prima oplossen in hun eigen begroting, maar daarvoor moet wel vertrouwen en bewijs zijn dat de methodiek werkt. Dat hebben we met onze voorfinanciering mogelijk gemaakt. Een groot deel van het geld is al terugbetaald en de rest volgt binnenkort.’

Kwaliteit van leven

De Hogeschool van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar het effect op de kwaliteit van leven voor de deelnemende verzekerden. Van de deelnemers geeft 81 procent aan dat hun kwaliteit van leven is verbeterd en driekwart voelt zich mentaal en/of lichamelijk beter. De resultaten zijn dusdanig positief dat het project in Den Haag wordt voortgezet en uitgebreid. Daarnaast heeft het project ook andere gemeenten geïnspireerd om aan de slag te gaan met een vergelijkbare aanpak. Het IPW gaat het komend jaar nog 45 gemeenten laten aansluiten op hun doorbraakmethode.

Health Impact Bond

Sociaal Hospitaal is gefinancierd door een Health Impact Bond (HIB). Dit is een pay-for-success contract waarbij een private investeerder – in dit geval zorgverzekeraar CZ - de interventie financiert. De maatschappelijk onderneming Sociaal Hospitaal die het plan uitvoert, wordt afgerekend op het behalen van vooraf vastgestelde resultaten. Als deze resultaten worden behaald, betaalt de gemeente Den Haag de private investeerder met een bescheiden rendement terug vanuit de gerealiseerde besparingen. Deze besparingen zijn aanmerkelijk hoger dan de investering. De besparingen zien we vooral terug voor de gemeente. Bij de WMO en de Jeugdwet. CZ wil graag nog verder verkennen hoe we met een dergelijke aanpak ook grotere besparingen op zorg kunnen realiseren.

Meer informatie

Meer informatie over de doorbraakmethode is te vinden op https://www.doorbraakmethode.nl/resultaten.