10 jaar unieke samenwerking tussen Zorgbelangorganisaties en CZ

Zorgbelang en CZ zetten zich samen al 10 jaar in om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de zorg meer patiëntgericht te maken. De samenwerking is succesvol, en op 21 november jl. tekenden zij voor de 5e keer een overeenkomst. Een bijzonder moment om stil te staan bij wat er al is bereikt en vooral ook waar de samenwerking zich de komende jaren op gaat richten.

23 november 2017

Samenwerking van groot belang

CZ wil dat de zorg van goede kwaliteit is. En dat die zorg toegankelijk en betaalbaar is. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we nauw samen met cliënten- en patiëntenorganisaties. Die vertegenwoordigen de stem van de verzekerden, patiënten en cliënten. Door naar hen te luisteren, verbetert de zorg. En wordt de inbreng van patiënten vergroot en versterkt. De nadruk ligt op de samenwerking in regionale trajecten en de versterking van de positie van verzekerden in het zorginkoopbeleid. Waardegedreven zorg, Positieve Gezondheid en Triple Aim zijn hierbij belangrijke concepten.

Beide partijen zijn zeer te spreken over de samenwerking. “Samenwerking op dit niveau is uniek vanwege de duur, het opgebouwde vertrouwen en de daadwerkelijke inbouw van de opgedane ervaring”, zo vertelt Jo Maes, directeur Zorgbelang Limburg.

Meer inspraak voor de patiënt

“De komende jaren gaan we ons verder inzetten om patiënten meer inspraak te geven in hun behandeling”, aldus Joël Gijzen, directeur Zorg CZ. Individuele patiënten moeten meer zeggenschap krijgen waardoor ze persoonlijke keuzes kunnen maken voor zorg die écht bij hen past. Maatwerk per patiënt dus. Hiertoe heeft de afgelopen samenwerking tussen CZ en Zorgbelang al resultaten bereikt door het patiëntgerichte gesprek: een methode van vier stappen, waardoor de patiënt beter in staat is om informatie tot zich te nemen en een keuze te maken over de behandeling. Een ander voorbeeld is de methode van Advanced-care-planning, die helpt patiënten en wijkverpleegkundigen om lastige gesprekken aan te gaan en zich goed voor te bereiden op hun zorg voor later.

De komende jaren gaan beide partijen verder aan de slag, want er valt nog veel te winnen om de stem van de patiënt op een grotere, effectievere en duurzame manier in te bedden. Hiervoor wordt van iedereen een gedragsverandering verlangd, ook van professionals.

Naar boven