Onderzoek Rode Kruis en CZ: Veel mensen ervaren drempel om AED te gebruiken

Nog geen 1 op de 3 is bereid een AED te gebruiken

75% van de Nederlanders met kennis van EHBO en reanimatie is bereid om een AED te gebruiken. Dit ligt helaas anders onder mensen zonder kennis van EHBO / reanimatie: nog geen 1 op de 3 is bereid een AED te gebruiken.

21 februari 2018

Het gebruik van een AED is heel simpel

Ook is maar een derde van hen bereid een onbekende op straat te reanimeren. En dat terwijl het gebruik van een AED heel simpel is. Dat besef moet tussen de oren komen, aldus het Rode Kruis. De cijfers komen uit onderzoek van Kantar Public (voormalig TNS NIPO) in opdracht van zorgverzekeraar CZ en het Rode Kruis.

Het is natuurlijk niet verrassend dat mensen met kennis bereid zijn een AED te gebruiken. Een cursus reanimeren inclusief AED-gebruik bereidt je goed voor op een noodsituatie. De zorgverzekeraar en het Rode Kruis maken zich juist zorgen om de grote groep mensen zonder kennis: “De combinatie van reanimatie en het gebruik van een AED zijn van levensbelang. Het is zorgwekkend dat een grote groep mensen geen kennis heeft hoe het apparaat werkt en daardoor waarschijnlijk niet bereid is het apparaat te gebruiken. Iedereen kan een AED bedienen, want het apparaat vertelt precies wat je moet doen,” aldus Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis.

Iedereen kan een AED gebruiken

Het Rode Kruis roept alle Nederlanders op om in geval van een reanimatie een AED te gebruiken, ook al weet je niet precies wat je moet doen. “Hulp bieden begint al met 1-1-2 bellen. Dat is ook bij een reanimatie de eerste en belangrijkste stap. Wanneer je 1-1-2 belt, wordt namelijk niet alleen een burgerhulpverlener in de buurt gealarmeerd, tevens begeleidt de meldkamercentralist jou door de reanimatie. Dus: telefoon op de luidspreker en de instructies volgen. Ook de AED geeft vaak gesproken instructies. Je hebt dus met de meldkamercentralist en een AED alle hulpmiddelen om zelf te kunnen helpen,” aldus Nijhof.

Van levensbelang

De bereidheid om een onbekende te reanimeren is alarmerend laag: slechts 42% van alle ondervraagden is bereid dit te doen. Dit percentage is veel te laag, want dagelijks overlijden 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans wordt met bijna 50% vergroot als er binnen de eerste 6 minuten begonnen wordt met reanimatie in combinatie met gebruik van de AED.[1] “Snel handelen is bij een reanimatie cruciaal. De eerste minuten zijn van levensbelang. Uit onderzoek blijkt dat de hulpbereidheid toeneemt, als mensen weten wat ze moeten doen. Zo zegt maar 3% van de mensen met een diploma niet te willen reanimeren. We gaan dus nog meer aan de weg timmeren om mensen te overtuigen zich te laten scholen,” aldus Nijhof.