Veere opent zelfregiecentrum voor ontwikkeling van kwetsbare burgers

Tilburg - Op 27 januari heeft Stichting HerstelTalent een nieuw zelfregiecentrum in Veere geopend voor psychische kwetsbare burgers. Dit initiatief is onlangs in een stroomversnelling gekomen door de stuurgroep GGZ (en de veranderingen in de Zeeuwse GGZ). CZ maakt hier onderdeel van uit en draagt dergelijke initiatieven dan ook een warm hart toe.

1 februari 2017

Onderscheidend zelfregiecentrum

In het zelfregiecentrum ontwikkelen psychisch kwetsbare burgers zelf initiatieven waardoor zij hun talenten verder kunnen ontplooien en diensten voor de samenleving kunnen verrichten. Zij kunnen bijvoorbeeld geholpen worden met vraagstukken op het gebied van wonen, dagbesteding en het opbouwen van een netwerk. Burgers worden zo maatschappelijk actiever en ontwikkelen hun vermogen. Hierdoor nemen het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden toe.

Het centrum wordt opgezet en beheerd door mensen die zelf weten wat het is om met een psychische, fysieke of verstandelijke kwetsbaarheid te leven. Zo onderscheidt het centrum zich van activiteiten van welzijns- en zorgorganisaties waar de professional de leiding heeft. Het zelfregiecentrum wordt door de gemeente (Wmo) vergoed.

CZ juicht dit initiatief toe

CZ vindt dergelijke initiatieven erg belangrijk omdat het bijdraagt aan een kwalitatief goed leven van verzekerden met een psychische kwetsbaarheid. Het centrum kan verzekerden helpen in het herstelproces, met name wanneer verzekerden voor langere tijd een GGZ-behandeling hebben gehad.

Kijk hier voor meer informatie.

Naar boven