Trust Compass Onderzoek: vertrouwen in zorgverzekeraars fors toegenomen

Tilburg - Zorgverzekeraars worden veel meer vertrouwd dan in 2015. Dat blijkt uit het Trust Compass Onderzoek, een onderzoek naar vertrouwen in de financiƫle sector.

13 maart 2017

Het vertrouwen in zorgverzekeraars is fors toegenomen sinds 2015. Op een schaal van 1 tot 10 (1 = heel weinig vertrouwen, 10 = heel veel vertrouwen) nam het vertrouwen in zorgverzekeraars met een half punt toe: van gemiddeld een 5,9 naar een 6,4. Driekwart van de mensen ziet de rol van de zorgverzekeraar duidelijk breder dan die van alleen een administratief instituut of 'schadeverzekeraar in de zorg'. Eenderde ziet de zorgverzekeraar als partij die de verzekerde ook door het hele zorgproces begeleidt als dat nodig is.

De rol van de zorgverzekeraar in het begeleiden naar de beste zorg (3,8) en het selecteren van zorgverleners op kwaliteit scoren beide hoog (3,8 en 3,6 op een 5-puntsschaal). Deze rol van de zorgverzekeraar vinden mensen inmiddels bijna net zo belangrijk als maximale vrijheid in het kiezen van een arts (4,0).

Wim van der Meeren (Bestuursvoorzitter CZ): "Er lijkt een kentering gaande. Er is meer vertrouwen in de rol die wij kunnen spelen in de zorg in het algemeen. Er is een groeiend vertrouwen in de afspraken die wij met artsen maken over kwaliteit en er is een groot draagvlak voor ons als begeleider in de zorg. Wij blijven er alles aan doen ons te bewijzen in die rol."

Naar boven