Zeeuwse zorgorganisaties scharen zich achter regioplan

De organisaties die betrokken zijn bij de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC) hebben het regioplan omarmd. Onder de noemer ‘De Zeeuwse Zorg 2030’ ligt er een plan van aanpak om de dreigende zorgkloof in Zeeland te dichten. Een complexe maatschappelijke opgave, maar door de brede samenwerking in de regio is er een sterke basis voor samenhangende en elkaar versterkende oplossingen. Voor het eerst is er een regioplan dat provinciebreed is ontwikkeld en ondersteund. Met dit regioplan ligt Zeeland voor op de landelijke planning uit het Integraal Zorgakkoord.

29 maart 2023


Zeeland staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Als er niets verandert, heeft de zorg in Zeeland in 2030 een personeelstekort van 7.500 medewerkers. Een onmogelijke opgave, simpelweg omdat deze extra mensen er niet zijn. Om de zorg in Zeeland toegankelijk en betaalbaar te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, moet het fundamenteel anders.

 

Verregaande verandering

De transformatie in de regio is volgens Angela Bras, bestuurder van SVRZ en vanaf de start betrokken bij de ZZC, een complexe en zware opgave. “De realiteit is dat we kijken naar een verregaande verandering in het werken en leven van Zeeuwen: van bestuurders en professionals in zorg en welzijn, van financiers én van inwoners van Zeeland. Zo’n transformatie mag je niet onderschatten.” Tegelijkertijd is dat geen reden om te somberen vindt Angela Bras. “Het plan bevat zeer gedegen en onderbouwde oplossingsrichtingen. Het weerspiegelt de omvang van de opgave die we hebben en biedt tegelijkertijd perspectief voor de toekomst: samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond.”

Zeeuwse blue zones

Om de ambities te realiseren richt de strategie van de ZZC zich op het voorkomen en het ombuigen van de zorg- en ondersteuningsvraag. En op de optimale inzet van digitalisering. De aanpak richt zich op verschillende projecten die met elkaar samenhangen en elkaar versterken.

Bijzonder is de positie die gezondheidsbevordering inneemt. Zo neemt de Zeeuwse Zorg Coalitie een voorbeeld aan de zogenaamde Blue Zones. Dit zijn gebieden waar mensen op een gezonde manier oud worden, vaak zonder chronische ziekten of mentale aftakeling. Blue zones bevestigen dat er breder naar gezondheid gekeken moet worden en onderstrepen de noodzaak van integrale samenwerking.

2023 is de eerste etappe

In het IZA zijn afspraken gemaakt over het opstellen van regiobeelden en regioplannen. “Maar het is geen kwestie van: alle vinkjes zijn gezet”, zegt Peter Bennemeer, de onafhankelijk voorzitter van de ZZC. “Het is een enorme stap dat alle partners in de regio het plan omarmen. Daarmee loopt Zeeland naar wij begrijpen voor op de landelijke planning. En we zijn al bezig met de uitwerkingsplannen op instellingsniveau. Een concreet overzicht van de Zeeuwse impactvolle transformaties en daarmee de aanvraag op de IZA-gelden is dichtbij. We staan op het punt om een ongekende beweging naar de zorg van morgen te maken.”

Twee vrouwen lopen met tiener door duinen