Zorgen over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

Het MC Slotervaart in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen met locaties in Dronten, Emmeloord en Lelystad hebben uitstel van betaling aangevraagd omdat zij in financiële problemen verkeren. Dit betekent dat de ziekenhuizen voorlopig de tijd krijgen om hun financiële situatie op orde te krijgen. Vooralsnog blijft de zorgverlening gewoon doorgaan.

23 oktober 2018

Geplande behandeling en acute zorg

CZ heeft, samen met andere zorgverzekeraars, nauw contact met de ziekenhuizen en kijkt samen met hen op welke manier de zorgverlening de komende periode beschikbaar blijft voor patiënten. Geplande behandelingen in beide ziekenhuizen zullen de komende tijd gewoon doorgaan. Voor vragen over behandelingen kan in eerste instantie contact opgenomen worden met het betreffende ziekenhuis. Patiënten kunnen blijven rekenen op adequate zorg.

Langere termijn

CZ is, net als andere zorgverzekeraars, betrokken bij het zoeken naar een oplossing voor de zorg op de langere termijn. Als zorgverzekeraar heeft CZ de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er voldoende goede zorg beschikbaar is en blijft. Al onze inspanningen zijn hierop gericht.

Financiële problemen ziekenhuizen

Op basis van de jaarrekeningen van beide ziekenhuizen was al langer duidelijk dat er financiële problemen zijn. In de afgelopen periode heeft CZ verschillende keren met beide ziekenhuizen gesproken over deze problemen en de toekomst. Er zijn op verzoek van de ziekenhuizen afspraken gemaakt over versnelde betaling en extra voorschotten. Met beide ziekenhuizen is daarnaast gesproken over een herstelplan. Het bleek dat het niet mogelijk was om de ziekenhuizen financieel gezond te krijgen.

CZ Zorgteam

U kunt bij het zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.

Naar boven