Zorgpremie CZ daalt in 2020

CZ verlaagt volgend jaar de premie van de basisverzekering. De basisverzekering (Zorg-op-Maatpolis) bedraagt vanaf volgend jaar 120,95 euro per maand, dat is 3,85 euro minder dan de maandelijkse premie van dit jaar. Door goede afspraken met zorgverleners is de verwachting dat de zorgkosten net iets minder hard zullen stijgen dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast is de daling van de premie het gevolg van de wettelijke wijziging van het maximale kortingspercentage voor collectiviteiten. Net als voorgaand jaar zet CZ ook voor 2020 bijna 94 miljoen euro uit de reserves in.

12 november 2019

Door onder meer stijgende medicijnprijzen, nieuwe technologie en een dubbele vergrijzing stijgen de kosten van de gezondheidszorg jaarlijks aanzienlijk. CZ topman Joep de Groot is blij met de premieverlaging voor volgend jaar, maar benadrukt het belang van samenwerken om de blijvend oplopende zorgkosten te beheersen. “Het is goed nieuws dat we door verschillende redenen de basispremie volgend jaar kunnen verlagen. Maar als we niets doen, zet de zorgkostenontwikkeling de solidariteit de komende jaren steeds verder onder druk. Gelukkig zien we dat steeds meer partijen samen met CZ een coalitie willen vormen om de zorg duurzaam te veranderen. Een positieve ontwikkeling, want dit soort samenwerkingen zijn echt nodig om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.”

Collectiviteiten

Door een wetswijziging is het kortingspercentage dat zorgverzekeraars mogen bieden gemaximeerd tot vijf procent. Hierdoor kan de basispremie verlaagd worden, maar de verlaging van de korting betekent voor sommige collectief verzekerden een verhoging van de netto premie.

CZ maakt met een groot aantal werkgevers afspraken over gezondheid en preventie. Er worden hiervoor specifieke diensten en afgestemde aanvullende pakketten aangeboden. Naast de positieve effecten op de gezondheid van individuele werknemers hebben deze afspraken ook een positief effect op de prestatie van organisaties en daarmee op macroniveau op de Nederlandse samenleving. Het bieden van een korting is een belangrijke stimulans om daarmee te zorgen dat een collectiviteit voldoende deelnemers heeft om impact te genereren.

Inzet reserves

Met het overgrote deel van de zorgverleners heeft CZ ook volgend jaar weer een overeenkomst gesloten. Via deze overeenkomsten worden afspraken gemaakt over de kwaliteit, prijs en efficiëntie van de te leveren zorg aan patiënten. De verwachting is dat de kostenstijging door goede afspraken net wat lager uitvalt dat het landelijk gemiddelde waar het ministerie van VWS mee rekent. Verzekerden van CZ profiteren direct van deze afspraken. Ook zet CZ dit jaar bijna 94 miljoen euro uit de reserves in voor het verlagen van de premie, dit is ongeveer net zoveel als vorig jaar.

CZ groep

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft geen winstoogmerk. CZ is de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland en landelijk actief, met een historisch gegroeid accent op het zuiden. CZ zet zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor verzekerden. Daarnaast werkt CZ samen met werkgevers aan het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. CZ groep voert ook de zorgverzekeringsactiviteiten uit voor Nationale-Nederlanden en OHRA.