Zorgverzekeraar CZ wil aandacht voor mens- en milieuaspect bij toelating medicijnen

Zorgverzekeraar CZ heeft bij het Ministerie van VWS onder de aandacht gebracht te willen praten over het toelaten van medicijnen tot de Nederlandse markt. Landelijke instanties kijken wel naar veiligheid, kwaliteit en werking van het geneesmiddel maar de invloed van fabricage op mens en milieu wordt bij de toelating niet meegewogen.

11 april 2018

CZ reageert op woensdag 11 april 2018 in het tv-programma Zembla op bevindingen van de redactie over farmaceutisch bedrijf Aurobindo Pharma. Aurobindo Pharma is een grote leverancier van geneesmiddelen. CZ is een van de zorgverzekeraars die van dit bedrijf meerdere middelen vergoed voor haar verzekerden. CZ heeft geen zicht op fabricage-omstandigheden van de medicijnen en moet hierbij afgaan op de toelatingscontroles van instanties op landelijk en Europees niveau. Zembla heeft gefilmd bij de fabrieken van Aurobindo in Hyderabad in India en CZ geïnformeerd over geconstateerde misstanden op gebied van omgang met mens en milieu. Zembla geeft aan dat het gaat om onder meer slechte werkomstandigheden en milieuvervuiling.

Wederhoor gevraagd

CZ is begin maart door het tv-programma benaderd en heeft meteen daarna bij Aurobindo Pharma Nederland om wederhoor gevraagd. CZ wilde ook van de andere kant graag een reactie of toelichting. Na vele pogingen heeft CZ uiteindelijk contact gekregen met de directie van Aurobindo Pharma Nederland. Die zegden een reactie toe maar kwamen tot twee keer toe de door hen zelf voorgestelde deadlines niet na. Na de opname van Zembla bij CZ is het bedrijf alsnog met een verklaring gekomen die overigens voor CZ onvoldoende ingaat op de bevindingen van Zembla.

Dilemma’s

CZ heeft aan Zembla aangegeven de beelden en informatie die zij hebben getoond niet te kunnen negeren. Marie-José van Gardingen van CZ: ‘We krijgen buikpijn van de informatie en de beelden. We hebben er op vertrouwd dat instanties die zicht moeten houden op mens- en milieuomstandigheden hun werk doen. Echter als afnemer van de middelen voor onze klant voelen wij ook een verantwoordelijkheid. Daarom moeten we kijken hoe we hiermee omgaan. We gaan hier nu sowieso met VWS verder over praten en voor onszelf hebben we een aantal vragen op tafel liggen waar we intern over in gesprek zijn. Willen we nog producten van Aurobindo op een preferentielijst opnemen, zijn er goede alternatieven, gaat dit voor meer bedrijven spelen en wat doen we dan? We hebben als zorgverzekeraar ook een zorgplicht, onze verzekerden willen ook de medicatie die ze voor hun behandeling nodig hebben en het moet ook nog betaalbaar blijven. Over dit soort dilemma’s buigen we ons nu.’

Verklaring

Komende maand gaat CZ leveranciers van geneesmiddelen informeren dat we vanaf 2019 een verklaring vragen dat ze netjes omgaan met mens en milieu. Gedragscodes en verklaringen zullen moreel onacceptabel gedrag niet kunnen voorkomen maar kunnen in elk geval houvast bieden als bedrijven hun beloftes blijken te schenden.