Zorgverzekeraars ondersteunen ziekenhuizen met voorschotregeling

De zorgverzekeraars verlenen voorschotten aan ziekenhuizen om hen de ruimte te geven om in deze crisistijd te voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Zo willen de zorgverzekeraars de financiële zorgen van ziekenhuizen en universitair medische centra (umc’s) beperken, waardoor zij zich volledig kunnen richten op het organiseren en verlenen van zorg. De zorgverzekeraars hebben dit laten weten in een brief aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

22 april 2020

De voorschotregeling blijft van kracht zolang dat nodig is. Eerder lieten de zorgverzekeraars al weten de ziekenhuizen de ondersteunen. De bevoorschotting is een eerste stap. Ziekenhuizen en umc’s lopen op dit moment inkomsten mis doordat zij niet alle planbare zorg kunnen verlenen en extra kosten maken voor de zorg van coronapatiënten. De voorschotten moeten hen de ruimte geven om rekeningen, waaronder salarissen, te kunnen betalen. Daarmee willen zorgverzekeraars de continuïteit van de zorg voor patiënten garanderen. De uitgekeerde voorschotten worden verrekend met de declaraties van de daadwerkelijk verleende zorg, de vergoeding van de extra kosten voor beheersing van de coronacrisis en compensatie voor minder verleende zorg, vanwege vraaguitval door corona. Over het vergoeden van aanvullende kosten door het coronavirus worden nog afspraken gemaakt door de zorgverzekeraars en ziekenhuizen en umc’s.

Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ, is blij met de voorschotregeling voor de ziekenhuizen. “Er wordt ongelooflijk hard gewerkt in de ziekenhuizen om coronapatiënten te behandelen en dadelijk ook om de reguliere zorg weer op te starten. Dan zorgen wij ervoor dat zorgverleners zich geen zorgen moeten maken over hun financiën. Met deze voorschotregeling zorgen we er voor dat het ziekenhuis aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en daarmee dat onze verzekerden nu en op termijn er voor hun zorg terecht kunnen.”

Verpleegster bij oudere patiënt