Zorgverzekeraars waarborgen continuïteit ziekenhuiszorg met corona-regeling voor umc's en ziekenhuizen

Ziekenhuizen krijgen van zorgverzekeraars een passende vergoeding voor gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020. Met de steunmaatregelen is een bedrag van enkele miljarden euro’s gemoeid. Zorgverzekeraars gebruiken hiervoor collectief opgebracht premiegeld en indien nodig hun reserves.

6 juli 2020

Deze corona-regeling is door Zorgverzekeraars Nederland (ZN)* opgesteld in goed overleg met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Zorgverzekeraars neutraliseren met de regeling de financiële impact van corona op ziekenhuizen. Zorgverzekeraars waarborgen daarmee de continuïteit van ziekenhuiszorg voor hun verzekerden.

Zorgverzekeraars bieden passende vergoeding

Corona heeft grote impact (gehad) op de organisatie en financiën van en algemene ziekenhuizen en universitair medische centra. Zorgverzekeraars bieden hen een passende vergoeding waarmee de effecten van corona op de zorgomzet van ziekenhuizen wordt geneutraliseerd en de netto extra kosten gemaakt vanwege corona worden vergoed. Voor ziekenhuizen is 2020 met deze regeling, als het gaat om kosten en inkomsten van zorg uit basisverzekering en de aanvullende verzekering, financieel een jaar alsof er geen corona was. De zorgverzekeraars doen met de vergoeding recht aan de belangen van ziekenhuizen én van verzekerden.

Waardering voor ziekenhuiszorg

Bestuursvoorzitter van CZ Joep de Groot was namens de zorgverzekeraars betrokken bij de regeling voor de ziekenhuizen. “De afgelopen periode heeft veel gevraagd van de zorg, daar heb ik grote waardering voor. Ziekenhuizen hebben in de frontlinie gestaan, de regeling vergoed de extra gemaakte kosten voor de zorg aan coronapatiënten. Op sommige plekken was het enorm druk in het ziekenhuis, maar op veel plekken lag de gewone zorg praktisch helemaal stil. Met deze regeling houden zorgverzekeraars de ziekenhuizen uit de financiële problemen als gevolg van corona.”

* Dit is een gezamenlijke regeling van alle zorgverzekeraars met uitzondering van zorgverzekeraar Eucare