Zuid-Limburg innoveert zorg voor chronische patiënten

Monitoring, begeleiding en behandeling thuis voor diabetespatiënten in Westelijke Mijnstreek ontlast de huisarts

Thuismonitoring van patiënten met een chronische ziekte wordt steeds meer gemeengoed. Het aantal patiënten met één of meer chronische ziekten blijft toenemen en de frequente controles en metingen leggen een steeds groter beslag op de schaarse tijd van de huisarts. Het Heerlens bedrijf Chipmunk heeft een nieuwe laagdrempelige manier gevonden om thuis alle belangrijke waardes zelf te controleren en door te geven aan de huisarts.

22 april 2022


Dat past bij de wensen die patiënten vandaag de dag stellen aan de zorg. De komende periode kunnen 1.000 diabetespatiënten in de Westelijke Mijnstreek kennis maken met deze manier van thuismonitoring. Daarover heeft Chipmunk met de huisartsenpraktijken van Meditta Zorggroep in de Westelijke Mijnstreek en zorgverzekeraar CZ afspraken gemaakt.


Meer dan de helft van alle Nederlanders kampt met ten minste één chronische ziekte, in totaal ruim 8,5 miljoen mensen. Een derde heeft zelfs te maken met meerdere chronische ziekten tegelijk. Het aantal neemt drastisch toe, iedere week komen er alleen al duizend nieuwe diabetespatiënten bij. Niet alleen door vergrijzing, want ook leefstijl zorgt ervoor dat de gemiddelde patiënt steeds jonger is. De toename betekent ook steeds meer druk op de huisarts, die het merendeel van de patiënten regelmatig ziet voor metingen en controles.

Veranderende patiënt vraagt ook ontwikkeling van de zorg

De gemiddelde patiënt verandert, die is steeds meer digitaal vaardig en heeft hogere verwachting als het gaat om eigen regie. En door de stijgende aantallen neemt de druk op de huisarts verder toe. “Reden genoeg om te ontdekken hoe de zorg en begeleiding daar beter op afgestemd kan worden”, zegt de oprichter van Chipmunk Erik Duijsens. Het bedrijf verzorgde eerder al succesvol de mogelijkheid voor huisartsen om coronapatiënten thuis te monitoren, zodat deze patiënten het ziekenhuis eerder konden verlaten.

“Zorg op afstand staat of valt met betrouwbare patiëntdata. Die moet je verzamelen zonder het gebruik van mobieltjes en apps. Alleen dan weet je zeker dat vrijwel iedere patiënt kan meedoen. Zo is de kwaliteit van de meetgegevens maximaal is en de privacy 100% gewaarborgd is.” Chipmunk heeft daarom veel geïnvesteerd in de technologie die dit mogelijk maakt. “We bieden apparatuur waarmee thuis dezelfde testen worden uitgevoerd als bij de huisarts. Het moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Geen apps dus , maar wel een weegschaal, glucosetest en bloeddrukmeter die automatisch de gegevens via een slim kastje naar de huisarts doorstuurt. Net zo betrouwbaar als de metingen bij de huisarts. Maar dan vaker per week. Zo ontstaat er een goed beeld van het verloop van de gezondheid van de patiënt en dat helpt de arts bij het nemen van beslissingen. Onnodige bezoek aan de huisartsenpraktijk wordt voorkomen. En bovendien past het beter bij de wensen die patiënten vandaag de dag aan de zorg stellen.”

Die voordelen ziet ook Kay Liedekerken, huisarts in Sittard en bestuurder van zowel zorggroep Meditta als Huisartsen Coöperatie Westelijke Mijnstreek (HaCo West). “Patiënten vinden het prettig om meer grip te hebben op hun gezondheidssituatie, helemaal wanneer het om chronische aandoeningen zoals diabetes gaat. En om meteen een misverstand uit de weg te helpen: dat geldt voor alle leeftijden. Ouderen zijn tot veel meer in staat dan soms wordt gedacht. Het is van belang dat huisartsen en patiënten vertrouwd raken met dit soort ontwikkelingen. In het belang van de patiënt van vandaag, maar ook die van de toekomst.”

Niet inleveren op kwaliteit

De huisarts is voor veel patiënten belangrijk en geniet veel vertrouwen. Dat is waardevol en moet behouden blijven, maar het moet ook haalbaar zijn”, zegt Wiro Gruisen, manager Regioregie van zorgverzekeraar CZ. Hij ziet dat in Zuid-Limburg de zorg moet ontwikkelen en vernieuwen om de toenemende vraag bij te benen. “We willen niet inleveren op de kwaliteit van zorg, dus kijken we naar manieren om de zorg slimmer in te richten. De manier waarop Meditta de thuismeting inzet in een Virtuele kliniek is daar een goed voorbeeld van. Het thuismeten maakt het mogelijk om patiënten op afstand in de gaten te houden, te begeleiden en behandelen, afgestemd op de persoonlijke situatie. En het draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Een goed voorbeeld van passende zorg.”

Een hele belangrijke bijvangst is volgens Wiro het positieve effect van thuismetingen op het gedrag van patiënten. “Net zo belangrijk als zorg slimmer organiseren, is het werken aan de gezondheid. In de praktijk zie je dat de metingen ook een spiegel zijn voor patiënten. Als zij zich bijvoorbeeld ’s ochtends wegen en de bloeddruk en saturatie meten, krijgen zij ook zelf inzage in hoe de curves lopen. Iets teveel gegeten of ander ongezond gedrag kan je soms meteen zien. En dan kan er ook gelijk actie worden ondernomen. Het geeft niet alleen de dokter belangrijk inzicht, maar helpt ook meteen de patiënt zelf.”

De eerste 1000 patiënten in de Westelijke Mijnstreek kunnen vanaf vandaag gebruik maken van deze manier van thuismonitoring. Zij kunnen dit aangeven en bespreken met hun eigen huisarts.

Huisarts achter computer