Zuyderland en CZ onderzoeken mogelijkheden e-health

In Zuyderland Medisch Centrum lopen op dit moment enkele pilots op het vlak van e-health. Het ziekenhuis werkt daarbij nauw samen met CZ en vervult de rol van ‘Living Lab’. Dat wil zeggen dat het ziekenhuis innovatieve ideeën en concepten samen met patiënten ontwikkelt en toetst in de praktijk.

24 november 2017

Op zoek naar e-healthoplossingen die echt werken

E-health neemt een vlucht. Er zijn steeds meer nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid(szorg) te vervangen, ondersteunen of verbeteren. Mogelijk kan de zorg hiermee beter, sneller en goedkoper worden. Dat is echter nu vaak nog niet het geval. CZ en Zuyderland Medisch Centrum willen daarom graag inzicht krijgen in de daadwerkelijke effecten van e-health. Zij zetten de komende jaren daarvoor samen pilots op en meten en delen de resultaten. Het doel is om de e-health toepassingen die daadwerkelijk helpen om zorg efficiënter en beter te maken breed te implementeren en te borgen.

Dit zijn de pilots waarom het gaat

Op dit moment gaat het om deze pilots:

  • Patient+ is een online keuzehulp waarmee patiënten aan de hand van een aantal vragen de best passende behandeling kunnen kiezen. In een paar stappen informeert de keuzehulp de patiënt over de diagnose, de verschillende behandelopties en de mogelijke voor- en nadelen per behandeling. Momenteel wordt de keuze ingezet bij Gynaecologie en Borstcentrum Zuyd.
  • De werkgroep Zuyderland Interactief richt zich op een betere online informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener. Zo kunnen patiënten via e-mail gemakkelijker en sneller een vraag stellen zonder te moeten wachten op het eerstvolgende consult en wordt het zoeken op internet overbodig. Daarnaast is een doel om patiënten voortaan te voorzien van betere, gepersonaliseerde online informatie in plaats van een groot aantal, vaak algemenere patiëntenfolders.
  • Er is een pilot bij Longgeneeskunde, Reumatologie, Kindergeneeskunde en Chirurgie waarbij er ‘screen-to-screen’ contact is tussen patiënt en zorgverlener. De patiënt staat rechtstreeks in contact met de behandelaar, zonder een bezoek aan het ziekenhuis te hoeven brengen. Uiteraard moeten de situatie en het soort consult zich hiervoor lenen.
  • De MijnParkinsoncoach wordt ingezet. Dit is een laagdrempelige online omgeving die gemaakt is door en voor Parkinsonpatiënten. Hierin komen zij meer te weten over (het omgaan met) hun ziekte en kunnen zij zelf acties uitvoeren. Denk aan kenniskuren, sessies, reminders, zorgplan, vragen en instellingen.

Evaluatie van de pilots

De pilots worden nauwkeurig gevolgd en geëvalueerd door het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Het expertisecentrum kijkt naar de effecten op zorg- en organisatiekosten, verhoging van de kwaliteit in termen van patiëntervaring, het zorgproces en de klinische effectiviteit. Deze inzichten zijn bruikbaar voor een toekomstbestendige organisatie en financiering van de zorg. De resultaten van de pilots worden in 2018 verwacht.

CZ E-healthprogramma

De pilots bij Zuyderland Medisch Centrum zijn onderdeel van het strategisch programma E-health 2.0 van CZ. Het doel hiervan is het opzetten van allerlei pilots in de eerste- en tweedelijnszorg die landelijk toe te passen zijn. Met dit programma zet CZ zich in voor de ontwikkeling, implementatie en landelijke uitbreiding van e-health. CZ zoekt daarvoor actief de samenwerking met zorgverleners en externe partijen.

Naar boven